S4C: Y Sianel ar iPlayer y BBC am y pum mlynedd nesa'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4C

Mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi cymeradwyo cadw S4C ar iPlayer am bum mlynedd arall.

Cafodd sianel S4C ei hychwanegu at ddetholiad yr iPlayer ym mis Rhagfyr 2014.

Mewn datganiad ddydd Gwener mae S4C wedi croesawu'r newyddion fod y cynllun yn cael ei ymestyn am bum mlynedd pellach, tan fis Mawrth 2022, oherwydd llwyddiant y cyfnod peilot cychwynnol, gyda chymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC.

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones: "Roedd ychwanegu S4C fel sianel annibynnol at wasanaeth BBC iPlayer ym mis Rhagfyr 2014 yn gam poblogaidd sydd wedi bod o fudd i'n gwylwyr.

"Rydym yn croesawu penderfyniad Ymddiriedolaeth y BBC i barhau â'r cynllun ac mae ei lwyddiant yn dangos sut mae partneriaeth S4C gyda'r BBC yn gallu bod o fudd i wylwyr ar draws y Deyrnas Unedig."

'Dwyn ffrwyth'

Elan Closs Stephens yw Ymddiriedolwr y BBC dros Gymru ac fe ddwedodd bod yr Ymddiriedolaeth wedi cymeradwyo bod S4C yn dod yn sianel barhaol ar ôl llwyddiant y cynllun peilot cychwynnol.

"Rwy'n falch y bydd cynulleidfaoedd Cymraeg yn parhau i allu dal i fyny â'u hoff raglenni ar iPlayer.

"Cafodd partneriaeth lwyddiannus y BBC ag S4C ei chydnabod gan y Llywodraeth ym Mhapur Gwyn y Siarter, ac rwy'n edrych ymlaen at weld y bartneriaeth honno'n parhau i ddwyn ffrwyth yn ystod cam nesaf y Siarter," meddai.