Finley: 'Dioddef trais bwriadol am wythnosau'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae Llys y Goron Caerdydd wedi clywed bod Finlay Thomas, plentyn 17 mis oed, wedi bod yn destun trais bwriadol dro ar ôl tro dros nifer o wythnosau.

Roedd Roger Thomas QC ar ran yr erlyniad yn crynhoi'r dystiolaeth erbyn Sean Buckley, 28 oed, sy'n gwadu iddo lofruddio'r plentyn a chreulondeb i berson ifanc dan 16.

"Fe wnaeth Sean Buckley ymosod ar blentyn 17 mis oed, babi. Babi yr oedd i fod yn gwarchod.

"Fe ddwedodd gelwydd i osgoi canlyniadau'i weithredoedd," meddai.

Dywedodd Mr Thomas wrth y rheithgor nad oedd y plentyn wedi mynd "bwmp, bwmp, bwmp lawr y staer ac mae'r awgrym ei fod wedi cael yr anafiadau ar ôl cwympo lawr y grisiau yn gelwydd bwriadol a drwg."

"Does 'na ddim rheswm tebygol i ddefnyddio trais yn erbyn plentyn 17 mis oed. Os taw'r diffynnydd a wnaeth, yr unig benderfyniad yw taw fe sy'n gyfrifol am ei farwolaeth."

Fe aeth ymlaen i atgoffa'r rheithgor am yr anafiadau gafodd Finley sef 17 asen wedi torri, anafiadau i'w gefn ac o leiaf un ergyd i'r pen.

Newid ei phle

Anafiadau, meddai Mr Thomas, a gafodd eu disgrifio gan staff adran frys ysbyty fel rhai "catastroffig".

"I achosi'r anafiadau hyn , rhaid i'r person oedd yn eu gwneud fod wedi sylweddoli ei fod yn lladd y plentyn, " dywedodd.

Mae mam Finley, Chloe Thomas, wedi cyfaddef achosi creulondeb neu ganiatáu creulondeb i'w mab.

Yn gynharach yn yr achos wedi gwadu iddi esgeuluso Finley yn ei chartref ger Tonypandy fis Medi 2014, ond newidiodd ei phle ddydd Mercher yn Llys y Goron Caerdydd.

Dywedodd Mr Thomas fod Chloe Thomas yn addoli Sean Buckley.

"Roedd hi'n pallu mynd â Finley i'r doctor oherwydd roedd arni ofn beth fyddai'r doctor yn ei weld. Roedd hi'n ymwybodol o beth roedd Sean Buckley yn gwneud.

"Naeth hi fradychu Finley oherwydd ei chariad tuag at y dyn.

"Mae e'n gyfrifol am be ddigwyddodd iddi hi a beth ddigwyddodd i Finley.

"Mae e'n unigolyn hunanol .... oedd yn trin menywod yn wael a wnaeth drin Finley Thomas yn wael. Yn y diwedd fe lofruddiodd e'r plentyn."

Fe fydd yr amddiffyniad yn crynhoi eu tystiolaeth nhw ddydd Llun ac mae'r achos yn parhau.