Carchar am 18 mis i gynhyrchydd theatr am dwyll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales news service

Mae cynhyrchydd theatr wedi cael ei garcharu am 18 mis am hawlio £65,000 o grantiau trwy dwyll.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Michael Salmon, 30 oed wedi defnyddio'i swydd fel cynhyrchydd sioe yng Nghanolfan y Mileniwm i gael grantiau drwy dwyll, a defnyddio rhan o'r arian at ei ddibenion personol.

Daeth y rhan fwyaf o'r grantiau o Gyngor y Celfyddydau ac Arts Unlimited, mudiad gafodd ei sefydlu ar ôl y Gemau Olympaidd yn Llundain i roi nawdd i berfformwyr gydag anableddau.

Doedd Salmon ddim yn gweithio i'r Ganolfan ond roedd yn gynhyrchydd llawrydd.

Roedd e'n gweithio ar gynhyrchiad y ddrama "Cosy" yn y Ganolfan ar ddechrau 2016.

Fe wariodd £9000 o'r arian ar ei hun, ar ymweliadau â Llundain gan fwyaf.

Ond fe glywodd y llys ei fod wedi colli'r rhan fwyaf o'r arian a gafodd drwy dwyll oherwydd cam weinyddiaeth sawl prosiect theatrig.

Roedd wedi cael un grant o £30,000 drwy ffugio datganiad banc HSBC.

Ffynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Michael Salmon yn gweithio fel cynhyrchydd llawrydd

Fe ffugiodd lythyr o gefnogaeth gan Theatr Chapter wrth wneud cais am nawdd Cyngor y Celfyddydau a defnyddiodd derbynneb o'r Cyngor fel rhan o'i dwyll.

Gwnaeth Salmon o Grangetown, Caerdydd, gyfaddef pum cyhuddiad o dwyll rhwng mis Mai 2015 a Chwefror 2016 .

Wrth garcharu Salmon fe ddwedodd y Barnwr Paul Lewis QC wrtho ei fod wedi dweud celwydd wrth gyfarwyddwyr theatrig oedd wedi mynd ato yn gofyn am gymorth ar gyfer eu cynhyrchiadau.

Meddai Mr Lewis: " Roedd hwn yn arian cyhoeddus ar gyfer achosion da wnaeth byth eu cyrraedd.

"Roedd 'na gam weinyddiaeth ariannol sylweddol wrth drosglwyddo arian o un prosiect i'r llall pan na ddylai fod o gwbl."