Gwrthdrawiad: Dyn yn pledio'n euog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Josh Staples yn cyrraedd Llys y Goron Caerdydd

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o achosi marwolaeth tad a mab o Dde Cymru wedi pledio'n euog i ddau gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal.

Mae Joshua Staples, 22 oed o Donyrefail, wedi pledio'n ddieuog i ddau gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, ac mae'r erlyniad wedi dweud wrth y llys nad yw'n dymuno dilyn y cyhuddiadau hynny.

Cafodd Staples ei ryddhau ar fechnïaeth, ac mae'r barnwr wedi gorchymyn adroddiad cyn-dedfrydu i gael ei baratoi.

Bu farw Stuart Bates, 43 oed, a'i fab Fraser, oedd yn saith, ar 6 Rhagfyr 2015 yn Nhonysguboriau.

Roedden nhw'n ceisio croesi ffordd yr A4119 yn Nhonysguboriau yn ystod oriau mân y bore.

Mae disgwyl i Staples gael ei ddedfrydu ar 8 Gorffennaf.