Pwy yw'r dadi?

Sul y Tadau - dyma gyfle i ddarllenwyr Cymru Fyw 'nabod rhai o dadau enwog Cymru. 'Dych chi'n gwybod pwy yw plant adnabyddus y dadis, a phwy yw dadis adnabyddus y plant?

Image caption Tybed faint o Ffrangeg ddysgodd y mab yn yr ysgol?

Dyma'r cyntaf, ac mae mab enwog y dyn yma yn gweithio dramor ar hyn o bryd, er dyw'r cyn-ddisgybl o Ysgol y Preseli ddim yn bwriadu dod adref am dipyn!

Pwy yw'r mab enwog? Pwyswch i weld.

Image caption 'Dyw Hanna ddim yn ferch tŷ cyngor

Mae gan Hanna, sy'n actores ei hun, gyfenw enwog iawn. Mae pobl yn aml yn cyfeirio at ei chanwr o dad gan ddefnyddio ei gyfenw'n unig.

Pwy yw tad enwog Hanna? Pwyswch i weld.

Image caption Ydy Dafydd yn dysgu wrth adrodd straeon a chanu?

Mae 'na wên braf ar wyneb Dafydd fel sydd yna ar wyneb ei ferch, a hynny er bod rhai o'i disgyblion iaith yn rhoi cur pen iddi hi ar adegau!

Pwy yw merch enwog Dafydd? Pwyswch yma i weld.

Image caption Fydd Telor am baentio'r wobr yn wyrdd?

Dyma Telor yn dal Bafta Cymru am ei gyfraniad i raglen newyddion adnabyddus, ond mae ei dad wedi bod ar y newyddion ar nifer o achlysuron am nifer o wahanol resymau.

Pwy yw tad adnabyddus Telor? Pwyswch yma.

Image caption Gwilym, ond pwy yw ei fab swynol?

Nawr, dyma Gwilym. Mae 'na sôn ei fod e'n cerdded yn bell i glywed ei fab enwog yn canu.

Pwy yw mab enwog Gwilym? Cliciwch i weld.

Image caption Dyw tad rhain ddim yn medru mynd â nhw i'r ysgol dyddiau 'ma... ond mae'n medru eu casglu nhw

Mae'n siwr fod Osian, Lois a Tristan yn help mawr i'w tad... yn arbennig i'w godi o'r gwely'n gynnar, fel sydd ei angen y dyddiau 'ma!

Pwy yw tad siaradus Osian, Lois a Tristan? Pwyswch yma am yr ateb.

Image caption Oes gyda chi unrhyw syniad pwy yw merch adnabyddus Huw, blantos?

Dyma Huw, mae ei gyw bach ef wedi hedfan y nyth...

Pwy yw merch enwog Huw? Cliciwch i weld.

Image caption Sgwn i pa glwb bydd Jac yn chwarae?

Mae tad Jac yn lais cyfarwydd i filoedd o Gymry Cymraeg a di-Gymraeg, ac yn wyneb cyfarwydd hefyd os ydych chi'n hoffi chwaraeon. Pwynt ychwanegol os allwch chi enwi'r taid hefyd?

Pwy yw tad Jac? Pwyswch yma i weld.

Image caption Mae Norman yn un sy'n dilyn y llwybr canol

Dyma Norman, sydd yn hynod falch o'i fab meddygol sydd wedi profi llwyddiant ac enwogrwydd mewn maes arall hefyd.

Pwy yw mab enwog Norman? Cliciwch i weld.

Image caption Mae Cerwyn yn ffermwr ffodus iawn. Mae ganddo syniad go dda sut dywydd fydd hi!

Cerwyn yw hwn, ac mae'n dad i wyneb cyfarwydd iawn i wylwyr S4C. Mae ei ferch ar y sgrin boed law neu hindda.

Pwy yw merch enwog Cerwyn? Cliciwch i weld.