Cyfreithiwr 'anonest' wedi ei gyflogi yn ddidwyll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Aberystwyth University
Disgrifiad o’r llun,
Campws Cangen Mauritius Prifysgol Aberystwyth.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi dweud iiddynt gyflogi cyn-gyfreithiwr mewn modd didwyll ac nad oedden nhw'n ymwybodol o gyhuddiadau yn ei erbyn pan gafodd ei benodi.

Mae Rajesh Babajee, 46 oed, wedi ymddiswyddo o'i rôl fel darlithydd yn y gyfraith ar Gampws Cangen Mauritius Prifysgol Aberystwyth.

Fe wnaeth e adael ei swydd ym mis Mai ar ôl i dribiwnlys dynnu ei enw oddi ar gofrestr y cyfreithwyr a'i ddisgrifio fel dyn anonest.

Fe aeth yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr -yr SRA - a Mr Babajee i dribiwnlys ar ôl ymchwilio i 12 cyhuddiad yn ei erbyn.

Roedd y cyhuddiadau'n ymwneud a'i gyfnod yn gweithio fel cyfreithiwr yn Llundain rhwng 2009 a 2012- flynyddoedd cyn iddo gael ei gyflogi gan Brifysgol Aberystwyth.

Gweithio fel darlithydd

Yn ei ddyfarniad dwedodd y Tribiwnlys fod Mr Babajee wedi codi ffioedd 'anghredadwy ac afrealistig' a'i fod wedi camddefnyddio gwerth degau o filoedd o bunnau ar un o'i gleientiaid at ddibenion ei hun.

Dywedodd y tribiwnlys fod cyhuddiad o anonestrwydd yn erbyn Mr Babajee wedi'i brofi'n llwyr.

Doedd Mr Babajee ddim yn y tribiwnlys a doedd neb yn ei gynrychioli.

Ym mis Chwefror y llynedd fe wnaeth Mr Babajee gais am swydd fel darlithydd yn y gyfraith ar gampws Prifysgol Aberystwyth ym Mauritius.

Cafodd ei benodi ym mis Medi 2015.

Cyn hynny, yn ôl Prifysgol Aberystwyth, roedd Mr Babajee yn gweithio fel darlithydd ar gampws Prifysgol Middlesex ym Mauritius.

'Cyhuddiadau cyfrinachol'

Mewn datganiad dwedodd llefarydd ar ran Prifysgol Aberystwyth, "Cyflogwyd Rajesh Babajee yn ddidwyll gan Brifysgol Aberystwyth Mauritius ym mis Medi 2015.

"Ymddiswyddodd fel darlithydd yn y gyfraith ar Gampws Cangen Mauritius ym mis Mai 2016.

"Nid oedd y Brifysgol yn ymwybodol o'r honiadau tan ar ôl i benderfyniad y Tribiwnlys Disgyblu Cyfreithwyr gael ei gyhoeddi ym mis Mai 2016.

Ychwanegodd y Brifysgol "Ein dealltwriaeth ni yw bod y cyhuddiadau cyfrinachol wedi cael eu gwneud i'r SRA ar ôl i Mr Babajee gael ei gyflogi gan Brifysgol Aberystwyth Mauritius.

"Dim ond wrth gyhoeddi eu casgliadau - sef yr hyn a ddigwyddodd ym mis Mai 2016 - y mae'r SRA yn datgelu gwybodaeth."