Car yn disgyn dros glogwyn

Cyhoeddwyd

Mae'r gwasanaethau brys wedi achub person o'r môr ar ôl i gar blymio dros glogwyn ger Mwnt, Ceredigion.

Cafodd hofrennydd achub ei alw i'r digwyddiad tua 20:00 nos Wener.

Yn ôl ceidwad y glannau cafodd un person ei dynnu o'r môr, a'i gludo i'r ysbyty.

Yn ogystal â'r heddlu, bu bad achub Aberteifi, yr heddlu a'r gwasanaeth tân ac achub yn cynorthwyo.