Codi lefel risg hwliganiaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Hwliganiaid Rwsia yn Marseille

Mae'r awdurdodau yn Ffrainc yn dwysau eu mesurau diogelwch yn Toulouse cyn y gêm rhwng Cymru a Rwsia nos Lun.

Fe gyhoeddwyd bod lefel risg swyddogol yr achlysur wedi codi o lefel 2 i lefel 3. Lefel 4 yw'r lefel uchaf.

Mae'r penderfyniad yn golygu y gallai'r heddlu gynyddu eu presenoldeb yn Toulouse yn ystod y deuddydd nesaf.

Fe ddaw'r rhybudd wrth i ofnau barhau y gallai hwliganiaid o Rwsia greu rhagor o drafferthion.

Bu rhai cefnogwyr Rwsia yn ymladd cyn eu gem y penwythnos diwethaf yn erbyn Lloegr a bu rhagor o ymladd yn y stadiwm yn Marseille.

Mewn ymateb mae UEFA wedi rhybuddio y bydd Rwsia yn cael eu gwahardd o'r gystadleuaeth os oes unrhyw drafferthion pellach yn ystod gemau.

Mae'r awdurdodau wedi canmol ymddygiad cefnogwyr Cymru hyd yma.

Bydd tensiynau mawr yn ystod y gêm yn Toulouse, gan fod y ddau dîm yn dibynnu ar gael canlyniad da er mwyn cyrraedd rownd yr 16 olaf.

Disgrifiad o’r llun,
Mae cefnogwyr Cymru wedi cefnogi'r tim heb unrhyw drafferthion mawr