Y rownd nesaf yn golygu popeth i Gareth Bale

Cyhoeddwyd

Mae Cymru wedi dygymod â'r siom o golli yn erbyn Lloegr ac yn anelu at gyrraedd rownd nesaf Euro 2016.

Dyna oedd neges Gareth Bale wrth iddo annerch cynhadledd newyddion ym mhencadlys hyfforddi Cymru yn Dinard.

Bydd Cymru yn wynebu Rwsia nos Lun ac fe fyddai buddugoliaeth neu gêm gyfartal - yn ôl pob tebyg- yn ddigon i gyrraedd y rownd nesaf.

Fe fyddai cyrraedd y rownd nesaf "yn golygu popeth i ni" meddai Bale.

"Mae gennym gyfle i wneud hynny a gobeithio y gallwn ni afael yn y cyfle â dwy law."

Pan ofynnwyd iddo ynglŷn â cholli'r gêm yn erbyn Lloegr ymateb Bale oedd, "Pa gêm?"

"Mae'n rhaid i ni anghofio amdano fe.

"Mae ein tynged yn ein dwylo ni, ac os oeddech chi wedi cynnig hynny i ni ar ddechrau'r gystadleuaeth, yna fe fyddwn ni wedi cymryd hynny.

"Mae gennym bob cyfle ac mae 'na deimlad o gyffro mawr yn y garfan."