Paratoi ar gyfer 'y gêm bwysicaf ers dros 50 mlynedd'

  • Cyhoeddwyd
Carfan Cymru.
Disgrifiad o’r llun,
Carfan Cymru'n ymarfer yn Dinard.

Mae yna bryder i'w deimlo o gwmpas dinas Toulouse, a hynny am fwy nag un rheswm.

Ar y cae nos Lun mae'r gêm bwysicaf yn hanes pêl-droed Cymru ers ymhell dros hanner canrif.

Ond oddi ar y cae, mae cyhoeddiad yr awdurdodau yn Ffrainc bod y gêm bellach yn cael ei dynodi yn lefel 3 (o 4) o safbwynt diogelwch hefyd yn destun anniddigrwydd.

Wrth gerdded o gwmpas y ddinas a siarad gydag ambell gefnogwr o Gymru, mae'r teimladau yn gymysg. Fe allen nhw fod yma i weld eu tîm yn cyrraedd y rownd nesa, ond mae golygfeydd cywilyddus Marseilles yn dal yn fyw yn y cof.

Disgrifiad o’r llun,
Mae lefel diogelwch wedi ei godi cyn gêm Cymru yn erbyn Rwsia.

Mae'n ymddangos bod llawer o gefnogwyr Rwsia naill ai wedi dewis cyrraedd y ddinas yn hwyr, neu yn cadw allan o'r golwg tan ddiwrnod y gem... ychydig iawn sydd i'w gweld yng nghanol Toulouse.

Bydd y mesurau diogelwch ychwanegol yn gwneud gwahaniaeth, ond hefyd yn debyg o achosi anawsterau i gefnogwyr y ddwy wlad.

Mwy o heddlu

Dywedodd Vince Alm o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Pel-droed Cymru: "Mae llawer mwy o heddlu arfog o gwmpas y stadiwm a'r ddinas nag ydyn ni wedi gweld mewn dinasoedd eraill, a mwy o fesurau diogelwch eraill hefyd.

"Er enghraifft fe fydd hi'n cymryd llawer mwy o amser i fynd i mewn i'r stadiwm oherwydd bydd staff diogelwch yn gwirio pawb yn ofalus i sicrhau nad oes tan gwyllt, fflers ac ati yn dod i mewn.

"Fe allai hynny olygu bod pobl yn ciwio am hir i fynd i mewn felly fy nghyngor i yw i gefnogwyr gyrraedd y stadiwm mewn digon o amser - mae'r drysau'n agor dair awr cyn y gic gyntaf, felly ewch yn fuan."

Disgrifiad o’r llun,
Vince Alm o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Pel-droed Cymru.

Yn y gêm rhwng Croatia a'r Weriniaeth Tsiec dridiau yn ôl, fe gafodd nifer o fflers eu taflu ar y cae gan gefnogwyr Croatia fel rhan o brotest, ac roedd Vince Alm yn bryderus am hynny.

"Ddylen nhw ddim fod wedi llwyddo i gael i mewn i'r cae, ond ry'n ni'n obeithiol bod y mesurau ychwanegol yma yn Toulouse yn atal hynny rhag digwydd eto," meddai.

"Fe fydd yn golygu ciwio, ond yn bersonol os oes rhaid i mi giwio am awr a gwybod bod dim pethau felly yn y cae, fe fyddai'n hapusach."

Disgrifiad,

Joe Allen yn edrych 'mlaen at gêm Rwsia

Y fathemateg

Ar y cae, mae tynged Cymru yn eu dwylo eu hunain.

Fel y dywedodd Chris Coleman yn syth wedi'r golled yn erbyn Lloegr, roedd llawer wedi rhoi gormod o bwyslais ar y gêm honno lle, mewn gwirionedd, mae'r gemau grŵp i gyd mor bwysig a'i gilydd.

Mae'r mathemateg yn weddol syml - ennill ac fe fydd Cymru yn y rownd nesaf; gêm gyfartal, ac mae cyrraedd yr 16 olaf yn dal yn debygol iawn.

Ond os yw Cymru'n colli, mae'n mynd yn anoddach. Pe bai hynny'n digwydd a Slofacia'n llwyddo i gipio pwynt yn erbyn Lloegr, yna fe fyddai Cymru allan.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gêm rhwng Cymru a Rwsia yn cael ei chwarae yn Stadium de Toulouse.

Os bydd Cymru a Slofacia'n colli, fe fydd Cymru'n gorffen yn drydydd yn y grŵp ac yn gorfod aros tan nos Fercher i wybod a fydd eu record yn ddigon da i aros yn Ffrainc.

Does wybod be fydd hynny'n gwneud i nerfau'r cefnogwyr, felly y neges glir i dim Cymru yw 'Peidiwch colli!'

Wedi'r cyfan mae'r gân sy'n atseinio drwy bob stryd yn Toulouse bron yn ategu'r neges - dyw'r cefnogwyr ddim yn barod i ddod adre eto.