Paratoi ar gyfer 'y gêm bwysicaf ers dros 50 mlynedd'

Rhodri Tomos
Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Carfan Cymru'n ymarfer yn Dinard.

Mae yna bryder i'w deimlo o gwmpas dinas Toulouse, a hynny am fwy nag un rheswm.

Ar y cae nos Lun mae'r gêm bwysicaf yn hanes pêl-droed Cymru ers ymhell dros hanner canrif.

Ond oddi ar y cae, mae cyhoeddiad yr awdurdodau yn Ffrainc bod y gêm bellach yn cael ei dynodi yn lefel 3 (o 4) o safbwynt diogelwch hefyd yn destun anniddigrwydd.

Wrth gerdded o gwmpas y ddinas a siarad gydag ambell gefnogwr o Gymru, mae'r teimladau yn gymysg. Fe allen nhw fod yma i weld eu tîm yn cyrraedd y rownd nesa, ond mae golygfeydd cywilyddus Marseilles yn dal yn fyw yn y cof.

Disgrifiad o’r llun,
Mae lefel diogelwch wedi ei godi cyn gêm Cymru yn erbyn Rwsia.

Mae'n ymddangos bod llawer o gefnogwyr Rwsia naill ai wedi dewis cyrraedd y ddinas yn hwyr, neu yn cadw allan o'r golwg tan ddiwrnod y gem... ychydig iawn sydd i'w gweld yng nghanol Toulouse.

Bydd y mesurau diogelwch ychwanegol yn gwneud gwahaniaeth, ond hefyd yn debyg o achosi anawsterau i gefnogwyr y ddwy wlad.

Mwy o heddlu

Dywedodd Vince Alm o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Pel-droed Cymru: "Mae llawer mwy o heddlu arfog o gwmpas y stadiwm a'r ddinas nag ydyn ni wedi gweld mewn dinasoedd eraill, a mwy o fesurau diogelwch eraill hefyd.

"Er enghraifft fe fydd hi'n cymryd llawer mwy o amser i fynd i mewn i'r stadiwm oherwydd bydd staff diogelwch yn gwirio pawb yn ofalus i sicrhau nad oes tan gwyllt, fflers ac ati yn dod i mewn.

"Fe allai hynny olygu bod pobl yn ciwio am hir i fynd i mewn felly fy nghyngor i yw i gefnogwyr gyrraedd y stadiwm mewn digon o amser - mae'r drysau'n agor dair awr cyn y gic gyntaf, felly ewch yn fuan."

Disgrifiad o’r llun,
Vince Alm o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Pel-droed Cymru.

Yn y gêm rhwng Croatia a'r Weriniaeth Tsiec dridiau yn ôl, fe gafodd nifer o fflers eu taflu ar y cae gan gefnogwyr Croatia fel rhan o brotest, ac roedd Vince Alm yn bryderus am hynny.

"Ddylen nhw ddim fod wedi llwyddo i gael i mewn i'r cae, ond ry'n ni'n obeithiol bod y mesurau ychwanegol yma yn Toulouse yn atal hynny rhag digwydd eto," meddai.

"Fe fydd yn golygu ciwio, ond yn bersonol os oes rhaid i mi giwio am awr a gwybod bod dim pethau felly yn y cae, fe fyddai'n hapusach."

Disgrifiad,
Joe Allen yn edrych 'mlaen at gêm Rwsia

Y fathemateg

Ar y cae, mae tynged Cymru yn eu dwylo eu hunain.

Fel y dywedodd Chris Coleman yn syth wedi'r golled yn erbyn Lloegr, roedd llawer wedi rhoi gormod o bwyslais ar y gêm honno lle, mewn gwirionedd, mae'r gemau grŵp i gyd mor bwysig a'i gilydd.

Mae'r mathemateg yn weddol syml - ennill ac fe fydd Cymru yn y rownd nesaf; gêm gyfartal, ac mae cyrraedd yr 16 olaf yn dal yn debygol iawn.

Ond os yw Cymru'n colli, mae'n mynd yn anoddach. Pe bai hynny'n digwydd a Slofacia'n llwyddo i gipio pwynt yn erbyn Lloegr, yna fe fyddai Cymru allan.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gêm rhwng Cymru a Rwsia yn cael ei chwarae yn Stadium de Toulouse.

Os bydd Cymru a Slofacia'n colli, fe fydd Cymru'n gorffen yn drydydd yn y grŵp ac yn gorfod aros tan nos Fercher i wybod a fydd eu record yn ddigon da i aros yn Ffrainc.

Does wybod be fydd hynny'n gwneud i nerfau'r cefnogwyr, felly y neges glir i dim Cymru yw 'Peidiwch colli!'

Wedi'r cyfan mae'r gân sy'n atseinio drwy bob stryd yn Toulouse bron yn ategu'r neges - dyw'r cefnogwyr ddim yn barod i ddod adre eto.