Dechrau cau twneli Brynglas dros nos

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Twneli Brynglas ar yr M4 yw un o fannau prysura'r draffordd yn y De.

Bydd Twneli Brynglas ar draffordd yr M4 yn cau dros nos am yr wyth mis nesa wrth i waith cynnal a chadw gael ei gynnal.

Bydd y cynllun yn dechrau nos Lun.

Fe ddylai'r cau rhwng 20:00 a 06:00 effeithio ar draffig un cyfeiriad yn unig, er y bydd y ddau dwnnel yn cau o bryd i'w gilydd.

Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio ar ffordd ddeheuol yr A48 yng Nghasnewydd.

Yn ôl yr Ysgrifennydd Economi ac Isadeiledd, Ken Skates, mae yna "ymrwymiad parhaus" i wella'r draffordd.

Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gynnal, dros nos gan fwyaf, tan Chwefror 2018, gyda'r M4 i fod i gau rhwng cyffyrdd 25A yng Nghwmbrân a 26 Malpas am hyd at bump noson yr wythnos.

Bydd yna ddargyfeiriadau rhwng cyffyrdd 24 Coldra a 28 Parc Tredegar, er y bydd trafnidiaeth leol yn cael teithio hyd at gyffyrdd 25A a 26 er mwyn cael mynediad i ffyrdd lleol.

"Mae'r M4 yn hanfodol bwysig i economi Cymru ac mae'r gwaith hwn yn nhwneli Brynglas yn rhan o'n hymrwymiad parhaus i wella'r draffordd," meddai Mr Skates.

"Mae amseru'r gwaith wedi ei gynllunio i sicrhau ei fod yn cael ei gynnal yn ddiogel ac mor gyflym ag sy'n bosib, gyda chyn lleied o drafferth a phosib i ddefnyddwyr."