Wrecsam: Trafod pwerau newydd i'r heddlu

Cyhoeddwyd

Mae bwrdd gweithredol cyngor Sir Wrecsam wedi cymeradwyo cynllun i roi pwerau i blismyn a swyddogion fedru symud pobl neu roi dirwy o £100 i'r sawl sy'n ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael "effaith andwyol" ar ganol tref Wrecsam, yn ôl adroddiad gafodd ei gyflwyno i'r cyngor.

Ddydd Mawrth fe wnaeth y cynghorwyr gefnogi cynllun i greu Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus yn y dref.

O dan y gorchymyn, byddai gwrthod i symud i ffwrdd oddi wrth rannau penodol o'r dref yn arwain at ddirwyon cosb benodedig neu yn y pen draw, erlyniad.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynllun yn cau'r wythnos nesaf.

Yn ôl yr adroddiad mae yna dros 300 o ddigwyddiadau wedi bod yn y 12 mis diwethaf, o ymladd i gymryd cyffuriau.

Mae'r adroddiad yn nodi y byddai pobl fregus yn cael cymorth a rhybuddion cyn unrhyw weithredu.

'Symud y broblem'

Ond mae comisiynydd Heddlu'r Gogledd Arfon Jones yn dweud ei fod eisoes wedi codi pryderon yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus y gallai'r gorchymyn newydd symud y broblem i rywle arall yn hytrach na'i datrys.

Mae'r adroddiad yn dweud bod "digwyddiadau diweddar wedi arwain at bryderon yn y gymuned."