Statws ysgol yn Sir Gâr: Gohirio trafod

  • Cyhoeddwyd
Ysgol LlangennechFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Llangennech

Cafodd trafodaeth ar restr o gwestiynnau gan rieni sydd yn gwrthwynebu newidiadau i gategori iaith ysgol yn Sir Gaerfyrddin ei gohirio tan gyfarfod nesaf Bwrdd Gweithredol yr awdurdod lleol ym mis Gorffennaf.

Daeth y penderfyniad i ohirio'r drafodaeth ar statws Ysgol Llangennech gan nad oedd aelod penodol o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gaerfyrddin ar gael i ateb cwestiynnau yn y cyfarfod heddiw.

Byddai argymhelliad y cyngor yn gweld yr ysgol - yn cynnwys dosbarthiadau meithrin a chynradd - yn uno fel ysgol cyfrwng Cymraeg 3-11 oed. Cafodd y penderfyniad hwn ei ohirio hefyd tan fis Gorffennaf.

Cafodd rhieni sydd o blaid gweld yr ysgol newydd yn cynnig darpariaeth addysg drwy'r Gymraeg yn yr ysgol - yn hytrach na gweld ysgol dwy ffrwd - y cyfle i ofyn cwestiynau gafodd eu hateb gan y Cyfarwyddwr Addysg, Rob Sully.

Mae disgwyl y bydd cwestiynnau gan rieni sydd yn gwrthwynebu gweld yr ysgol yn un uniaith Gymraeg yn cael eu hateb gan aelod o'r Bwrdd Gweithredol, Gareth Jones, yn y cyfarfod ym mis Gorffennaf.