Nyrsys yn sôn am heriau dwys

Cyhoeddwyd
nyrs

Mae Coleg Brenhinol y nyrsys yn rhybuddio bod iechyd pobl mewn perygl yn sgil yr heriau dwys sy'n wynebu iechyd cyhoeddus a`r toriadau llym i gyllidebau.

Roedd 500 o nyrsys o Gymru wedi cymryd rhan mewn arolwg o nyrsys a chynorthwywr iechyd ar draws y DU.

Yng Nghymru roedd 35% o`r rhai wnaeth gymryd rhan yn yr arolwg yn dweud iddyn nhw weld iechyd cleifion yn dirywio yn sgil diffyg maeth neu yn methu fforddio bwyd.

Roedd 37% yn dweud iddyn nhw weld cleifion lle roedd eu amodau byw yn effeithio ar eu hiechyd, gyda 20% yn dweud bod cleifion yn diodde yn sgil diffyg gwres yn eu tai.

Dywed yr RCN eu bod yn bryderus iawn y gallai`r sefyllfa waethygu yn sgil toriadau mewn cylludebau a`r gwaith o geisio atal problemau fel hyn yn cael ei docio.

Yn ôl Tina Donnelly, Cyfarwyddwr yr RCN yng Nghymru:

"Mae nyrsys yn y sefyllfa orau i roi gwbod i ni pa faterion sy`n effeithio ar iechyd pobl, p'run ai yw'r rhain yn ddewisiadau unigol, problemau cymdeithasol neu ffactorau amgylcheddol.

"Mae`r rhai sydd wedi cymryd rhan yn yr arolwg yn dweud wrthon ni bod iechyd eu cleifion yn dirywio yn sgil anghyfartaledd cymdeithasol fel tai gwael, neu dlodi, materion y bydden ni`n disgwyl gael eu taclo yn fwy effeithion ym Mhrydain heddiw."