M4: Disgwyl cyhoeddi manylion yr ymchwiliad cyhoeddus

Traffig

Mae disgwyl i'r manylion ynglŷn ag ymchwiliad cyhoeddus i lwybr newydd y M4 gael eu datgelu yn ddiweddarach.

Bydd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates yn cyhoeddi'r dyddiad a'r cylch gorchwyl pan fydd yn siarad yn y Senedd brynhawn Mawrth.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau adeiladu traffordd newydd i'r de o Gasnewydd er mwyn lleihau tagfeydd traffig ar yr M4.

Mae grwpiau amgylcheddol wedi gaddo y byddan nhw'n dangos gwendidau yn yr achos ar gyfer adeiladu'r ffordd.

Dywedodd Mr Skates wrth BBC Radio Wales yn gynharach y mis yma y dylai'r ymchwiliad cyhoeddus fynd yn ei flaen cyn gynted â phosib "er mwyn penderfynu a chraffu ar yr holl opsiynau a hefyd i weld os oes yna unrhyw opsiynau eraill posib."

Mi fyddai'r cynllun y mae Llywodraeth Cymru yn ffafrio, y llwybr du yn golygu adeiladu traffordd rhwng cyffordd 23 a 29 ac yr amcangyfrif yw y byddai'n costio tua £1.1 biliwn.

Ond mae grwpiau amgylcheddol wedi rhybuddio y gallai'r cynllun effeithio ar fywyd gwyllt ac ar ardaloedd amgylcheddol sensitif yr ardal.

Mae rhai ACau Llafur hefyd yn anghytuno gyda'r llwybr du ac Aelodau Cynulliad Plaid Cymru.

Mae disgwyl i'r ymchwiliad gychwyn yn yr hydref.