Refferendwm Ewrop: Y ddwy ochr yn dadlau ynglŷn â'r economi

Cyhoeddwyd

Mae dau wleidydd profiadol wedi bod yn sôn am effaith economaidd gadael yr Undeb Ewropeaidd lai nag wythnos cyn y refferendwm.

Mae Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau Stephen Crabb wedi rhybuddio y byddai pleidlais i adael yn effeithio ar y rhai tlotaf waethaf.

Ond mae Andrew RT Davies, Arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru wedi dweud bod aelodaeth Prydain yn tanseilio ymdrechion i daclo gor-gynhyrchu dur.

Dywedodd Mr Crabb wrth BBC Cymru: "Y gwir yw, chi'n edrych ar yr hyn sydd wedi digwydd ym mhob dirwasgiad, y bobl a'r cartrefi sydd yn cael eu heffeithio fwyaf yw'r rhai hynny ar incwm isel, pobl sydd yn gwneud gwaith corfforol, pobl sydd yn gweithio yn y sector adeiladu, yn y diwydiant cynhyrchu.

Nhw fydd teimlo'r wasgfa economaidd gyntaf os byddwn ni'n gadael yr UE."

Mae hefyd wedi amddiffyn mewnfudo gan gyhuddo'r ymgyrchwyr Gadael o ddweud "anwireddau" ynglŷn â'r mater.

Dywedodd: "Mae angen i ni daclo'r anwiredd yma bod pobl sydd yn dod i'r wlad ac eisiau gweithio yn straen ar ein heconomi. Mewn gwirionedd maen nhw'n rhoi hwb i'r economi yng Nghymru."

Yn y cyfamser mae'r AC Andrew RT Davies wedi honni bod yr UE yn cael "effaith llechwraidd" ar swyddi lleol. ("insidious impact on the viability of local jobs")

Ddydd Mawrth bydd Mr Davies yn ymweld gyda chwmni Coil Color sydd yn gweithio yn y diwydiant dur. Mae ymgyrchwyr Gadael yn dweud bod y cwmni wedi colli 90% o'i busnes o achos "cystadleuaeth annheg" gan gwmnïau eraill o Ewrop.

Meddai: "Mi ydyn ni yn gyson yn cael gwybod bod Prydain yn elwa o fod yn rhan o'r farchnad ehangach o achos yr UE. Ond mae'n bryder clywed yr effaith, am ein bod ni yn aelod o'r UE, ar rannau eraill o'r diwydiant dur ac yn enwedig cwmnïau llai fel Coil Color."

Ddydd Llun ar Wales Today fe soniodd Andrew RT Davies am fewnfudo: "Dw i'n gweld e (mewnfudo) fel rhywbeth positif sydd yn gyrru'r economi. Ond does gennym ni ddim pŵer ...am fod yr holl benderfyniadau yn digwydd ym Mrwsel gan gomisiynwyr sydd heb eu hethol.

Os ydyn ni eisiau rheolaeth, os ydyn ni eisiau bod yn gyfrifol am ein ffiniau, mae'n rhaid i ni yn y pendraw adael yr UE."