Wagg a Meschede yn adfywio Morgannwg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Fe lwyddodd Graham Wagg a Craig Meschede i achub batiad Morgannwg yn ystod ail ddiwrnod y gêm rhyngthyn nhw a Chaint yng Nghaerdydd heddiw. Ac wrth sgorio 160 o rediadau ar gyfer y seithfed wiced fe dorrwyd record y sir hefyd oedd wedi bodoli ers 1982.

Roedd bowliwr Caint, Mitch Claydon wedi creu llanast yn ystod sesiwn y pnawn drwy gipio tair wiced gyflym gan adael Morgannwg mewn sefyllfa go dila ar 137 am 6.

Ond ataliwyd y dirywiad gan Wagg (83) a Meschede (78) ac ar ddiwedd y diwrnod fe sgoriodd Morgannwg 351 parchus.

Digwyddiad arall anarferol oedd i fatiwr Morgannwg daro ei bêl gyntaf am 6 a hynny oddi ar fowlio Claydon.

Ar ddiwedd y chwarae roedd Caint wedi sgorio 10 rhediad heb golled felly mae gan Forgannwg fantais o 341 rhediad ac maen nhw'n cael 4 pwynt o gymharu â 3 gan Gaint.