Au revoir Toulouse, bonjour Paris

Rhodri Tomos
Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc

Cyhoeddwyd

Mae gorsaf reilffordd Toulouse fore Mawrth yn llawn o grysau coch, ac yn eu gwisgo nhw mae pentwr o Gymry hapus iawn.

Mae rhai yn anelu am adre i gael gorffwys cyn y rownd nesa, ond nifer hefyd yn chwilio am docynnau ar drenau i Baris - cyrchfan annisgwyl y rownd nesaf i dîm Chris Coleman.

Wrth gwrs mae atgofion neithiwr yn dal yn fyw yn y cof.

Roedden nhw, fel sawl un arall ar draws Cymru mae'n debyg, yn syfrdan wedi 20 munud o'r gêm gyda Chymru ddwy ar y blaen...ac fe aeth pethau'n well hefyd.

Gyda chanlyniad Lloegr yn golygu bod Cymru ar frig y grŵp, bydd y gêm yn rownd yr 16 olaf ym Mharis, ond fydd Cymru ddim yn gwybod tan nos Fercher pwy fydd eu gwrthwynebwyr, dim ond eu bod nhw'n un o'r timau sy'n gorffen yn drydydd yn grwpiau A, C neu D.

Disgrifiad,
Ymateb Geraint Roberts o Gaerfyrddin

Prisiau awyrennau yn codi

I'r rhai sydd heb wneud eu trefniadau teithio yn barod, mae negeseuon eisoes yn dod o adre bod pobl yn gweld prisiau awyrennau yn codi'n arswydus o gyflym.

I'r rhai sydd yn Ffrainc yn barod, cael tocyn i'r gêm yw'r flaenoriaeth ac mae peth dryswch am hyn.

Fel y dywedodd Dewi ap Robert o Dalwrn ar Ynys Môn, gan nad yw wedi cael y profiad o'r blaen mae'n anodd gwybod beth i ddisgwyl.

"Roedd modd prynu tocynnau i'r ddwy gêm yn Bordeaux a Toulouse ac mae gen i wedyn dalebau i'w cyfnewid am docyn mewn lle canolog ym Mharis.

"Does gen i ddim syniad ble eto, ond mae hynny'n rhywbeth i'w drefnu pan fyddai'n cyrraedd."

Profiad unigryw

Fe gafodd ambell gefnogwr brofiad unigryw. Nos Lun oedd y tro cyntaf i Cameron Faircloth o Wrecsam weld Cymru'n chwarae, ac fe aeth gyda'i frawd Rhys, a ddywedodd:

"Dwi wedi blino ond yn hapus iawn. Fydden i wedi bod yn hapus gyda 1-0, ac o'n i'n methu credu pan aeth hi'n 3-0."

Wrth gasglu ei docynnau trên i Baris, dywedodd Llŷr Roberts o Gaerdydd: "Sai'n credu gewn ni brofiad fel yna fyth eto, ond wedyn pwy a ŵyr...falle aiff hi'n well yn y rownd nesa!"

Roedd Geraint Roberts o Gaerfyrddin yn cydnabod gwendid tîm Rwsia, ac yn falch bod Lloegr wedi gadael lle i Gymru ennill y grŵp, ond fe wnaeth grynhoi'r noson hefyd gan ddweud:

"Noson anhygoel...canlyniad anhygoel....torf anhygoel. Bythgofiadwy!"

Clywch, clywch - ac ymlaen i Baris.