Penodi Cwnsler Cyffredinol Cymru

Cyhoeddwyd

Mae AC Pontypridd, Mick Antoniw, wedi cael ei benodi'n Gwnsler Cyffredinol Cymru mewn cyfarfod o'r Cynulliad ddydd Mawrth.

Fe daw y penodiad yn dilyn argymhelliad gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Fel Swyddog Cyfreithiol Llywodraeth Cymru, y Cwnsler Cyffredinol yw cynghorydd cyfreithiol y llywodraeth ac yn eu cynrychioli yn y llysoedd.

Dywedodd Mick Antoniw, a fydd yn ymgymryd â'r rôl yn y cabinet, unwaith bydd y penodiad wedi'i gymeradwyo'n ffurfiol:

"Mae'n anrhydedd mawr i mi ac i'r etholaeth hon, fy mod wedi cael fy mhenodi i'r swydd hon gan Lywodraeth Cymru.

"Byddaf yn hyrwyddo buddiannau pobl Cymru yn ystod dadleuon cyfansoddiadol pwysig ar Fesur Cymru, a deddfwriaethau'r dyfodol."