Ysgol ardal newydd Llandysul yn 'arloesol'

Sara Gibson
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Bro Teifi.

Mae'r ysgol ardal newydd fydd yn agor yn Llandysul yng Ngheredigion ym mis Medi wedi ei disgrifio fel un arloesol.

Bydd ysgolion cynradd Llandysul, Aberbanc, Coedybryn a Phontsian ac ysgol uwchradd Dyffryn Teifi yn cau ddiwedd tymor yr haf a'r disgyblion yn symud i'r ysgol newydd yn yr hydref.

Yn ôl Cyngor Ceredigion, dyma fydd yr ysgol bwrpasol 3-19 gynta yng Nghymru gyfan.

Mae'r cynllun £30m wedi bod ar waith ers 2010, a bydd lle i 360 o blant cynradd a 678 o blant uwchradd. A bydd y drefn o addysgu plant yn newydd hefyd - bydd tair adran wahanol yn lle'r cynradd ac uwchradd arferol.

"Yn hollol fwriadol ni di trio torri'r toriad yn 11 mlwydd oed rhwng y cynradd ac uwchradd" meddai Barry Rees, Cyfarwyddwr Addysg Cyngor Sir Ceredigion. "Fyddwch chi ddim yn clywed llawer o son am 'adain cynradd' ac 'adain uwchradd' o'r ysgol hon achos 'ry ni wedi torri'r "phases".

"Yr un pwysig ydy'r rhan ganol, sef blwyddyn 5, 6, 7 ac 8, felly ry ni'n gobeithio y bydd dilyniant a chynnydd disgyblion yn gwbl ddi-dor yn y cyfnod pwysig hwnnw".

Disgrifiad o’r llun,
Ardal chwarae cynradd.
Disgrifiad o’r llun,
Ystafell wyddoniaeth
Disgrifiad o’r llun,
Un o gynteddau Bro Teifi.

Bydd Ysgol Bro Teifi yn dod ag ysgol uwchradd Dyffryn Teifi a chynradd Llandysul, Aberbanc, Coedybryn, a Phontsian ynghŷd ar un safle. Ond nid pawb sydd wedi croesawu cau'r ysgolion bach nac ychwaith newid logo.

Meddai Barry Rees, "Mae unrhyw newid yn anodd. Mae'n anodd i bobl, ond beth sy'n bwysig ydy bod gyda chi gynnig arloesol i gynnig i ddangos i bobl.

"Felly wrth i hwn gael ei weithredu, mae mwy a mwy o'r momentwm wedi bod tu ôl i'r newid, a bellach mae'n dwyn ffrwyth yn yr adeilad bendigedig sydd i'w weld yn Llandysul."

'Edrych ymlaen'

Dywedodd Robert Jenkins, pennaeth newydd Ysgol Bro Teifi: "Dwi di cael adborth gan ddisgyblion o rieni ac o garedigion yn yr ardal, (ac) mae pob un erbyn hyn yn edrych ymlaen at y dyddiad y byddwn ni'n symud i fyny.

"Mae'r ysgol yn arloesol ac yn flaengar iawn - dyma fydd yr adnodd cynta yng Nghymru lle mae addysg rhwng 3-19 oed yn digwydd o dan yr un tô. Mae'r staff wedi cael menbwn i beth hoffen nhw yn yr ystafelloedd ac mae pawb yn edrych ymlaen at fis Medi."

Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Aberbanc

Un o'r ysgolion cynradd fydd yn cau eu drysau a'r plant yn symud i ysgol Bro Teifi yw ysgol Aberbanc, sydd wedi bodoli mewn un ffordd neu'r llall yn y pentre ers y 19ganrif.

Prifathrawes yr ysgol yw Rhiannon Ainsworth: "Mae e'n mynd i fod yn newid mawr iddyn nhw, ond yn ystod y flwyddyn ddiwetha 'ma, mae lot fawr o bontio wedi bod yn mynd ymlaen.

"Felly maen nhw wedi bod ar safle Bro Teifi, maen nhw hefyd wedi bod yn cymysgu gyda phlant ysgolion eraill y cylch."

Disgrifiad,
Rhai o blant Aberbanc yn sôn wrth Sara Gibson am eu teimladau am symud i Ysgol Bro Teifi.