Cymorth GIG i bobl ag anableddau dysgu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Teulu Paul Ridd sydd wedi helpu datblygu y gwasanaeth newydd

Bydd cleifion sydd ag anableddau dysgu yn cael help pan fydd angen gofal ysbyty arnyn nhw, fel rhan o wasanaeth newydd.

Fel rhan o'r gwasanaeth, bydd staff yn cael gwybod pwy sydd angen cefnogaeth pan yn cael triniaeth ysbyty yn ardaloedd Pen-y-bont ac Abertawe.

Mae'r cynllun wedi ei greu gan deulu Paul Ridd, fu farw yn ysbyty Treforys yn 2009.

Clywodd cwest fod Mr Ridd, oedd yn 53 oed ac o Bort Talbot, wedi marw o achosion naturiol, ond bod esgeulustod wedi cyfrannu at ei farwolaeth.

Clywodd y gwrandawiad fod yna wendidau mawr yn y gofal nyrsio a gafodd.

Ers hynny, mae ei chwaer a'i frawd, Jayne Nicholls a Jonathan Ridd, wedi brwydro i sicrhau fod safonau gofal i gleifion sydd ag anableddau dysgu yn gwella - gyda'r gwasanaeth newydd ar gael yn holl ysbytai ardal Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg.

Bydd yn sicrhau bod anableddau unigolion yn cael eu nodi ar nodiadau meddygol, a bod sticeri yn cael eu gosod ar welyau i hysbysu staff.

Bydd nyrsys cyswllt ar gael hefyd, yn ogystal â hyfforddiant ymwybyddiaeth i staff.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jane Nicholls a Jonathan Ridd wedi bod yn gweithio gyda'r bwrdd iechyd i wella gwasanaethau.

"Roeddwn i'n rhyfeddu nad oedd dim byd fel hyn ar gael pan fuodd Paul farw yn 2009," meddai Mrs Nicholls.

"Pethau fel deall beth sy'n gwneud i unigolyn deimlo'n gyfforddus - efallai y byddai'n well ganddyn nhw gael dillad gwely o'u cartref, neu gael aelod o'u teulu i'w bwydo nhw.

"Weithiau, byddai'n well mynd â nhw ar ymweliad i'r ysbyty o flaen llaw er mwyn dod yn gyfarwydd â'r lle.

"Mae e i'w wneud â blaengynllunio - mae pobl sydd ag anableddau dysgu yn gymhleth... Os ydych chi'n gwella'r profiad gofal iechyd, fyddan nhw ddim yn dychryn a mynd i banig, a bydd hynny hefyd yn helpu gweithwyr i wneud eu swyddi'n iawn."

Dywedodd y nyrs ymgynghorol, Christopher Griffiths, sy'n arwain y gwasanaeth, y byddai nyrsys cyswllt ar gael i baratoi cleifion cyn iddyn nhw fynd i'r ysbyty yn ogystal â'u cefnogi yn ystod eu hamser yno ac ar ôl iddyn nhw ddychwelyd adref.