BBC Cymru Fyw

Dim cais am drwyddedau amgylcheddol yng Nglyn Rhonwy

Published
image copyrightQuarry Battery Company

Mae cwmni, sy'n cynllunio cynllun ynni dŵr yng Ngwynedd, wedi tynnu'n ôl ei geisiadau am drwyddedau amgylcheddol, sydd eu hangen i fwrw mlaen â'r cynllun.

Bwriad gwreiddiol Snowdonia Pumped Hydro oedd defnyddio dŵr o chwarel Glyn Rhonwy ger Llanberis er mwyn cynhyrchu trydan.

Ond heb y trwyddedau, sy'n cael eu rhoi gan Cyfoeth Naturiol Cymru, ni chaiff y cwmni adeiladu na gweithredu'r cynllun.

Mae CNC yn dweud nad oedd y cwmni wedi cyflwyno digon o wybodaeth ynglŷn â gweithredu a rheoli'r cynllun, gan ychwanegu fod "yna fylchau yn yr wybodaeth dechnegol."

Meddai Dylan Williams, Rheolwr Gweithrediadau yn CNC: "Mae Llyn Padarn yn ased naturiol pwysig a hanfodol i'r ardal.

Cais cynllunio

"Mae'n bwysig i'r economi leol, i fywyd gwyllt ac i bobl.

"Dim ond os ydan ni'n gwbl fodlon bod cynlluniau cwmnïau'n profi y gallan nhw weithredu'n ddiogel, heb niweidio'r amgylchedd neu gymunedau lleol, y byddwn yn rhoi trwyddedau amgylcheddol.

"Ond, nid yw'r ymgeisydd wedi cyflwyno digon o wybodaeth inni wneud y penderfyniad hwnnw, ac felly mae'r ceisiadau wedi'u tynnu'n ôl."

Bydd rhaid i Snowdonia Pumped Hydro ystyried nawr a ydyn nhw am ail gyflwyno'r cais ai peidio.

Mae trwyddedau amgylcheddol yn elfennau ar wahân i'r broses gynllunio.

Cyngor Gwynedd sydd â'r hawl i wrthod neu ganiatáu ceisiadau cynllunio.

Cais o'r newydd

Dywed Snowdonia Pumped Hydro y byddant yn parhau a'u cynlluniau.

Maen nhw'n bwriadu ailgyflwyno eu cynlluniau ym mis Medi.

"Fel datblygwyr rydym yn disgwyl y bydd oedi o bryd i'w gilydd," meddai Dave Holmes, pennaeth y cwmni

"Fe fyddwn yn gwneud cais o'r newydd am drwydded unwaith rydym wedi dewis cwmni o ddatblygwyr i ymgymryd â'r gwaith. "

Straeon perthnasol

  • Cadwraethwyr yn erbyn cynllun