Ymchwiliad i 'hunlun' honedig plismon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Facebook
Disgrifiad o’r llun,
PC Joe Hawken

Gallai un o blismyn Heddlu Gogledd Cymru gael dirwy yn dilyn ymchwiliad gan y llu i honiad ei fod wedi tynnu hunlun wrth yrru.

Cafodd yr ymchwiliad ei gynnal ar ôl i lun o Gwnstabl Joe Hawken gael ei gyhoeddi ar ei dudalen Facebook. Roedd hi'n ymddangos ei fod mewn car to agored.

Mae'r llu wedi cadarnhau nad ydyn nhw'n bellach yn ymchwilio ac mae'r cwnstabl wedi derbyn Adroddiad Trosedd Traffig.

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, mae Adroddiad o'r fath yn cael ei roi gan swyddog os oes yna "reswm i feddwl" fod yr unigolyn wedi "cyflawni trosedd draffig ar achlysur penodol."

"Mi fydd y swyddog wedi ystyried unrhyw ffactorau eraill ynghlwm â'r achos cyn gwneud y penderfyniad i gyflwyno'r adroddiad."

Fe allai unrhyw gosb olygu cwrs i addysgu, cynnig amodol ar gyfer cosb benodedig neu bwyntiau ar drwydded yrru, neu ymddangosiad o flaen y llys ynadon.

Gall unrhyw un sy'n derbyn Adroddiad Trosedd Traffig apelio, meddai'r llu.