Mynediad am ddim i ddathlu llwyddiant Cymru

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd safleoedd Cadw yn agor am ddim i'r cyhoedd ddydd Sul 26 Mehefin, i ddathlu'r ffaith fod tîm pêl-droed Cymru wedi cyrraedd 16 olaf pencampwriaeth bêl-droed Euro 2016.

Wedi buddugoliaeth ysgubol Cymru yn erbyn Rwsia o 3-0 nos Lun, a Chymru'n gorffen ar frig grwp B, dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet ar yr Economi a Seilwaith : "Llwyddodd y tîm i ennill eu lle yn Ewro 2016; roedd y grŵp hwn o chwaraewyr yn iawn i gredu mai dim ond dechrau'r daith fyddai hynny.

"Mae popeth, o'r ffordd y mae'r cefnogwyr wedi bod yn ymddwyn i berfformiad Cymru ar y cae, wedi cael gafael yng nghalon ac enaid pob un o ddinasyddion Cymru; mae wedi helpu i ddangos i weddill y byd y pethau rhagorol y mae Cymru'n gallu eu cyflawni."

"Rydym wedi aros 58 mlynedd am hyn; mae yn bendant wedi bod yn werth aros amdano.

"Rwy'n gobeithio y bydd pobl Cymru yn manteisio ar y cyfle hwn ac yn mwynhau diwrnod llawn hwyl, gwybodaeth a boddhad ac ar yr un pryd, yn helpu i ddathlu llwyddiant ein tîm pêl-droed cenedlaethol."

Erbyn i'r drysau agor ar safleoedd Cadw ddydd Sul, byddwn yn gwybod a yw Cymru yn dal yn y bencampwriaeth.

Mae'r gêm nesaf am 16:00 BST ym Mharis ddydd Sadwrn 25 Mehefin, er nad yw'n glir eto pwy fydd y gwrthwynebwyr.

Disgrifiad o’r llun,
Castell Caernarfon, sydd eisoes wedi ei oleuo'n goch i ddathlu llwyddiant Cymru, fydd un o'r safleoedd fydd am ddim ddydd Sul.

Mae 24 o safleoedd Cadw yng Nghymru yn cael eu rheoli'n uniongyrchol yn cynnig y cais arbennig hwn:

Castell Biwmares, Castell Caernarfon, Castell Conwy, Castell Harlech, Castell Criccieth, Tŷ Tref Oes Elizabeth Plas Mawr, Castell Dinbych, Castell Rhuddlan, Capel y Rhug, Abaty Glyn y Groes, Castell Cilgerran, Castell Cydweli, Castell Talacharn, Castell Oxwich, Palas Esgob Tŷ Ddewi, Abaty Ystrad Fflur, Castell Caerffili, Castell Coch, Castell Cas-gwent, Castell Rhaglan, Abaty Tyndyrn, Llys a Chastell Tre-tŵr, Gweithfeydd Dur Blaenafon*, Baddondai Rhufeinig Caerllion*

* Mae hi eisoes yn bosib cael mynediad am ddim i Faddonau Rhufeinig Caerllion a Gweithfeydd Dur Blaenafon felly, er eu bod nhw wedi cael eu cynnwys ar y rhestr hon, nid yw mynediad am ddim yn gyfyngedig i 26 Mehefin yn unig.