Creu argraff yn Glastonbury

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Afro Cluster ymhlith y bandiau o Gymru fydd yn perfformio yn Glastonbury

Eleni eto bydd nifer o artistiad o Gymru yn perfformio yng ngŵyl gerddorol Glastonbury dros benwythnos 24-26 Mehefin. Ymhlith yr artisitaid Cymreig fydd yn perfformio ar lwyfan BBC Introducing mae XY&O, Afro Cluster a Plu.

Charlie Piercey ydy gitarydd Afro Cluster, band naw aelod o'r de. Bu'n sôn wrth Cymru Fyw am gefndir y grŵp ac am yr hyn sydd o'u blaenau yn Glastonbury.

Jamio

Afro Cluster. Na nid bwyd amser brecwast (fel awgrym direidus Adam Walton, un o gyflwynwyr Radio Wales) ond grŵp hip hop o Gaerdydd, ac rwy'n hapus iawn i fod ymhlith y naw aelod fydd yn perfformio yn Glastonbury.

Fe ddechreuon ni ein siwrne gerddorol yn y Toucan Club yng nghysgod Stadiwm Principality. Fe dyfodd Afro Cluster o'r sesiynau jamio byw oedd yn cael eu hyrwyddo a'u cynnal gan Starving Artists. Roedden nhw yn seisynau cymunedol eu naws gyda phwyslais ar ddathlu dylanwad Affrica ar y sŵn cerddorol Cymreig. Roedd hyn yn bennaf trwy gyfrwng jazz, ffync, hip-hop a'u tebyg.

Roedd y sesiynau yn denu cerddorion o gefndiroedd amrywiol ac eclectig ac yn fuan iawn roedd na griw hyderus oedd yn gallu creu argraff fawr pan roedden nhw ar y llwyfan gyda'i gilydd. Do'n i ddim yn aelod o'r band ar y pwynt yma er fy mod yn ffan. (Mi wnawn nhw ddiolch i mi am hynny nes mlaen).

Dylanwadau

Daeth yna wahoddiadau cyson i gynnal gigs ac fe gasglodd y band glystyrau o ddilynwyr ffyddlon o gwmpas Caerdydd, Bryste a rhannau o Lundain. Roedd y set gref yn cynnwys nifer o ddylanwadau gwahanol sydd bellach yn diffino ein sŵn.

Mae afrobeat yn amlwg, wedi ei ysgogi gan werthfawrogiad y band o Fela Kuti a'r cerddorion modern sydd wedi ei ddilyn. Mae'r sŵn hefyd yn cynnwys elfennau o jazz a ffync yn enwedig ymhlith adran offerynnau pres y band. Hip hop yw'r elfen sy'n glynnu'r cwbl at ei gilydd gyda'r mcee Skunkadelic a'r DJ Veto yn gwthio rhigymau a rhythmau'r genre i galon pob un o'r caneuon.

Fe ddaeth y band i sylw ehangach yn 2013 ar ôl recordio'r EP gyntaf 'Enter the Lion'.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Charlie Piercey yn edrych ymlaen at ei brofiad cyntaf o Glasto

Aelodau newydd, sŵn newydd

Fel unrhyw fand, y gerddoriaeth sy'n ein cadw gyda'n gilydd ac yn ein gwthio i weithio'n galetach. Ond weithiau mae bywyd bob dydd yn gallu bod yn y ffordd... a dyna ddigwyddodd i Afro Cluster i raddau.

Bu'n rhaid i rai o'r aelodau gwreiddiol, oherwydd galwadau eraill, wneud penderfyniadau anodd a gadael y band. Ry'n ni'n eu colli nhw wrth reswm, ond daeth cerddorion dawnus i lenwi'r bwlch ac hyd yn hyn ry'n ni wedi bod trwy lai o ddrymwyr 'na Spinal Tap!

Mae'r aelodau newydd wedi dod â dylanwadau newydd ac awydd ffres i greu a rhannu cerddoriaeth. Ym mis Ebrill cafodd ein EP ddiweddara' 'We Don Land' ei chyhoeddi ac ar 26 Mehefin mi fyddwn ni'n chwarae ar lwyfan BBC Introducing yn Glastonbury. Bydd hwn yn gyfle gwych i ni gyrraedd cynulleidfaoedd newydd a'n helpu i wireddu'n gobeithion o berfformio ar lwyfanau mwy a theithio'n ehangach yn Ewrop a thu hwnt.

Disgrifiad o’r llun,
Afro Cluster: Nid bwyd amser brecwast mohonyn nhw!

Caiacio rhwng llwyfannau?

Ry'n ni eisiau gwneud cerddoriaeth gyffrous fydd yn cysylltu pobl 'da ni ac y bydd 'na fwy o gynulleidfa 'na sydd 'na o aelodau yn y band!

Dwi ddim yn credu bod unrhyw aelod o'r band wedi bod yn Glastonbury o'r blaen, ac er bydd y cyfryngau yn siŵr o sôn am y tagfeydd traffig a'r mwd, d'yn ni ddim yn gwybod beth i'w ddisgwyl.

Rydyn ni'n edrych ymlaen i fynd o lwyfan i lwyfan (mewn kayak os oes raid!) a mwynhau rhai o berfformiadau'r artistiaid anhygoel fydd yn chwarae gan gynnwys Mbongwana Star, Gregory Porter, Unknown Mortal Orchestra, Earth Wind & Fire ac Oddisee.

Byddwn ni'n rhoi blaenoriaeth hefyd i weld rhai o'r artistiad talentog o Gymru.

Mae 'na gymaint i'w wneud ac i'w werthfawrogi!

Fedrwn ni ddim anghofio na fydden ni wedi cyraredd y pwynt yma heb gefnogaeth frwdfrydig prosiect Gorwelion BBC Cymru. Mae ganddon ni ddyled fawr hefyd i gyflwynwyr BBC Introducing, cyfryngau eraill, cynhyrchwyr a pheiriannwyr, rheolwyr, hyrwyddwyr, ac yn bwysicaf oll... CHI !

Diolch am eich cefnogaeth ddi-amod. Mi welwn ni chi ddydd Sul am 16:00 ar lwyfan BBC Introducing yn Glastonbury!