Euro 2016: Dechrau oes aur i Gymru?

Rhodri Tomos
Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Parc Des Princes fydd lleoliad gêm nesaf Cymru yn Euro 2016

Ry ni'n gwybod bellach mai Gogledd Iwerddon fydd gwrthwynebwyr Cymru ddydd Sadwrn 25 Mehefin ym Mharis, a hynny ar gae sydd â thipyn o atgofion i Gymru yn hanes y bêl hirgron.

Fe fydd sawl cefnogwr rygbi Cymru, sy'n ddigon hen, yn cofio cais enwog y prop o Bont-y-pŵl, Graham Price, yn y fuddugoliaeth yn Ffrainc yn 1975.

Dyna oedd dechrau oes aur rygbi i Gymru, ac fe gafodd y gêm yna ei chwarae yn y Parc des Princes.

Mae'n bur debyg y daw cadarnhad ddydd Sadwrn nad yw hi'n oes aur i rygbi Cymru ar hyn o bryd, ond ai'r un stadiwm ym Mharis fydd yn gweld dechrau cyfnod hir o lwyddiant i dîm y bêl gron?

Prin fod rygbi'n cael ei chwarae yna o gwbl bellach ac mae'r stadiwm yn gartref i dîm pêl-droed mwyaf llwyddiannus Ffrainc ers rhai blynyddoedd, Paris Saint-Germain.

Ac o safbwynt Cymru, mae pêl-droed yn debyg o dorri ambell record dros y penwythnos i ddod.

Yn ôl un papur Ffrengig, L'Equipe, mae'r Ffrancwyr yn disgwyl oddeutu 50,000 o bobl o Gymru ar gyfer y gêm yn rownd 16 olaf Euro 2016.

Mae hynny'n fwy nag y mae'r stadiwm yn ei ddal, felly mae disgwyl y bydd llawer o'r Cymry yn gwylio'r gêm yn Ardal y Cefnogwyr anferth Paris, gyda lle i dros 86,000 yng nghysgod Tŵr Eiffel.

Disgrifiad o’r llun,
Byddin goch Cymru yn dathlu gôl Aaron Ramsey yn erbyn Rwsia

O safbwynt teledu a sylw'r byd, fe fydd llawer mwy yn gwylio Cymru yn erbyn Gogledd Iwerddon nos Sadwrn, ac mae gorchestion tîm Chris Coleman eisoes wedi dod â Chymru i sylw'r byd...ac mae'r 'byd' pêl-droed yn llawer mwy na'r byd rygbi.

Ar draws Ffrainc, mae cefnogwyr y tîm pêl-droed wedi gwneud enw iddyn nhw'u hunain yn y modd gorau posib hefyd. Mewn cystadleuaeth sydd wedi gweld trafferthion rhwng 'cefnogwyr' ambell wlad arall, mae'r Cymry'n cael dim ond canmoliaeth.

Roedd L'Equipe eto yn disgrifio'r "fyddin goch yn canu a chynnal parti dedwydd i berfeddion nos" yn Toulouse, ac yn cyfeirio at awyrgylch debyg yn Bordeaux a hyd yn oed Lens.

Mae'r papur yn disgrifio'r tîm fel "cerddorfa wych Gareth Bale", ond ef fyddai'r cyntaf i ddweud bod carfan o 23 wedi cyrraedd y safle yma.

Disgrifiad o’r llun,
Yw hi'n ddechrau oes aur i dîm pêl-droed Cymru?

Un fuddugoliaeth arall ac fe fydd Cymru wedi mynd cyn belled ag erioed o'r blaen mewn cystadleuaeth bêl-droed ryngwladol, ond mae dadl gref bod cyrraedd wyth olaf heddiw yn llawer iawn anoddach nag yn 1958.

Tybed a yw'r rhod yn troi i chwaraeon yng Nghymru?

Mae'r cefnogwyr ffyddlon sydd wedi dilyn y tîm pêl-droed i rai o lefydd mwyaf anghysbell y byd dros y blynyddoedd wedi bod yn gwbl sicr mai pêl-droed yw'r gamp genedlaethol.

Gyda chymaint o bobl yn sôn am heidio i Baris dros y dyddiau nesaf, mae'n ymddangos nad yw'r ffyddloniaid yn lleiafrif bellach.

Fe fyddai gôl arall gan Bale, Ramsey, Allen neu unrhyw un o'r lleill sydd wedi dod â Chymru at drothwy hanes yn aros yn y cof am flynyddoedd lawer...hirach efallai na chais Graham Price.

Ond os dyma ddechrau oes aur i dîm pêl-droed Cymru, pwy a ŵyr na fydd llwyddiant ar lwyfan byd-eang yn dod yn beth mwy cyffredin?