Carchar am oes i lofrudd bachgen 17 mis oed

  • Cyhoeddwyd
Finley ThomasFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Finley Thomas ym mis Medi 2014.

Mae dyn 28 oed wedi ei ddanfon i garchar am oes am lofruddio bachgen bach 17 mis oed.

Dywedodd y barnwr yn Llys y Goron Caerdydd fod yn rhaid i Sean Buckley dreulio o leiaf 17 mlynedd dan glo.

Ychwanegodd bod hi'n bosib na fyddai fyth yn cael ei rhyddhau.

Bu farw Finley Thomas o anafiadau difrifol i'w ben yn dilyn ymosodiad yn ei gartref ger Tonypandy ym mis Medi 2014.

Roedd Sean Buckley yn gwadu ei lofruddio gan fynnu fod Finley wedi syrthio i lawr y grisiau.

Yn ystod yr achos yn Llys y Goron Caerdydd, newidiodd mam Finley, Chloe Thomas, ei phle, gan bledio'n euog i greulondeb i blentyn.

Mae disgwyl iddi gael eu dedfrydu'n ddiweddarach.

Cafodd anafiadau Finley i'w ben eu disgrifio fel rhai catastroffig. Roedd 17 o'i asennau wedi eu torri ac roedd hefyd wedi diodde anafiadau i'w asgwrn cefn.

Dywedodd yr erlyniad ei fod wedi ei ladd ar ôl cael ei daro gan gadair o'r ardd.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Sean Buckley a Chloe Thomas

Cafodd Finley ei eni ar 30 Ebrill 2013, a'r tro olaf i Finley gael gweld meddyg oedd ym mis Mehefin 2014, yr haf y dechreuodd ei fam berthynas â Buckley.

Clywodd y rheithgor fod gan Chloe Thomas obsesiwn â'i phartner, oedd yn delio mewn cyffuriau, a'i bod hi ei hun yn gaeth i gyffuriau anghyfreithlon a'r tawelydd diazepam.

Cafwyd hyd i olion o gocên a chanabis yng nghorff Finley.

'Gorwedd yn llipa'

Chloe Thomas ffoniodd 999 a dweud wrth y derbynnydd fod ei mab wedi "bwrw ei ben" a'i fod yn "gorwedd yn llipa".

Yn sefyll wrth eu hymyl, roedd modd clywed Sean Buckley yn dweud: "Fe syrthiodd e o dop y grisiau".

Dadl yr erlyniad oedd bod hynny'n gelwydd bwriadol.

Yn yr ysbyty, daeth meddygon o hyd i anafiadau a oedd wedi eu hachosi wythnosau cyn ei farwolaeth.

Daeth meddygon a archwiliodd ei gorff o hyd i dystiolaeth o waedu y tu ôl i'w lygaid 72 awr cyn iddo farw.

Ar ôl diwrnod o ystyried dyfarniad, fe gyhoeddodd y rheithgor ddydd Iau fod Buckley yn euog o gyhuddiad o lofruddio ac achosi creulondeb i blentyn.