Yr Eisteddfod mewn rhifau

Faint o bapur tŷ bach fydd yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 ac a fydd hynny'n ddigon i'r cannoedd o gystadleuwyr a'r miloedd o ymwelwyr?

Dyma gip ar rai o ffeithiau a ffigyrau Steddfod y Fenni gan ddechrau gyda'r niferoedd a ddisgwylir i Sir Fynwy eleni:

Faint fydd yno?

150,000

o ymwelwyr dros wythnos

250

o stondinau

 • 40,000 yn debyg o ymweld â’r Lle Celf

 • 4,000 o wirfoddolwyr

 • 100+ o wirfoddolwyr yn gweithio yn Maes D

 • 40 a gaiff fynd mewn i erinen wlanog Roald Dahl ar y maes


Bydd angen digon o gyflenwadau i gadw pawb yn hapus:

Cyflenwadau'r Maes

330,000

galwyn o ddŵr

3

milltir o beipiau dŵr

 • 5 milltir o bapur tŷ bach

 • 450,000 galwyn o garffosiaeth

 • 6 milltir o wifrau trydan

BBC

Wedi 10 mlynedd o'r Pafiliwn Pinc mae 'na bafiliwn newydd sbon danlli ar gyfer y cystadlu a'r seremonïau eleni:

Cystadlu a darlledu

200

o gystadlaethau llwyfan

6,000

o gystadleuwyr

 • 1,800 o seddi yn y Pafiliwn newydd

 • 150 awr o ddarlledu

 • 3,000 o geisiadau Celf a Chrefft

 • 66 mlynedd ers cyflwyno'r Rheol Gymraeg


Mae hanes eisteddfodau yn mynd yn ôl ganrifoedd, ond Iolo Morgannwg a ddyfeisiodd Orsedd y Beirdd yn y 17eg ganrif. Mae defodau a gwisgoedd yr Orsedd yn rhan annatod o'r ŵyl erbyn heddiw:

Gorsedd y Beirdd

1,900

o aelodau

 • 500 o wisgoedd

 • 7 medr o ddefnydd i greu un wisg

 • 224 o flynyddoedd ers ei sefydlu

 • 1899 - y flwyddyn y defnyddiwyd y Corn Hirlas gyntaf