Ysgol Nantmel ym Mhowys i gau ddiwedd y flwyddyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google / Ysgol Nantmel

Mae Cyngor Sir Powys wedi penderfynu cau Ysgol Gynradd Nantmel ym Mhowys ar ddiwedd y flwyddyn.

Penderfynodd cabinet y Cyngor i gyhoeddi rhybudd statudol i gau Ysgol Eglwys yng Nghymru Nantmel ar 31 Rhagfyr.

Cyhoeddwyd y bydd disgyblion yr ysgol yn symud i Ysgol Gynradd Rhaeadr.

Y llynedd, cytunodd y cabinet i gychwyn ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i gau'r ysgol ac ymgynghori â disgyblion, staff, llywodraethwyr, rhieni a'r gymuned rhwng 29 Ionawr a 22 Ebrill 2016.

Cafodd canlyniadau'r ymgynghoriad, gan gynnwys 127 o ymatebion ysgrifenedig eu hystyried gan y cabinet.

Dywedodd y Cynghorydd Arwel Jones bod nifer y disgyblion yn yr ysgol wedi gostwng i 30 gan arwain at fwy na 15% o leoedd gwag.

Byddai'r gost o gadw'r ysgol ar agor yn fwy na 120% o'r cyfartaledd sirol ar gyfer cyllido ysgolion.

Ychwanegodd y bydau cau'r ysgol yn arwain at arbedion o hyd at £ 54,000.