Carcharu stelciwr am flwyddyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Chloe Hopkins fod angen help ar Mantova

Mae dyn oedd wedi gwirioni yn llwyr gyda chyn Miss Prestatyn gan ei stelcian am bum mlynedd wedi cael ei garcharu am flwyddyn.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Anthony Mantova, 39 oed, o Allt Melid, Prestatyn wedi torri amodau gorchymyn blaenorol yn ei rwystro rhag cyhoeddi deunydd ar y we am Chloe Hopkins.

Fe ddechreuodd y cyn Miss Prestatyn, 24 oed, sydd hefyd yn gantores, grio yn llys gan erfyn ar y barnwr "plîs gwnewch i hyn stopio."

Mae Mantova, sy'n dioddef o gyflwr MS, wedi ei garcharu ddwy waith o'r blaen am dorri amodau'r gorchymyn sy'n dyddio nol i 2012.

Dywedodd Miss Hopkins fod "hyn wedi mynd ymlaen yn rhy hir, plîs gwnewch iddo stopio."

Fe wnaeth hi ei datganiad i'r llys y tu ôl i sgrin arbennig fel nad oedd modd i Mantova ei gweld.

Disgrifiad o’r llun,
Anthony Mantova

Dywedodd Swyddog Prawf wrth y llys nad oedd Mantova yn deall effaith ei ymddygiad ar bobl eraill, ac nad oedd ganddo ddealltwriaeth o deimladau pobl eraill.

"Mae'n defnyddio ei gyfrifiadur fel modd o gael bywyd cymdeithasol ac er mwyn rhoi loes i eraill" meddai'r Swyddog Prawf.

Dywedodd y barnwr Simon Mills: "Nid ydych wedi dangos unrhyw edifeirwch a phe bai'r ymddygiad yn cael ei ailadrodd yna gallwch ddisgwyl cyfnod hirach yn y carchar.

Ar ôl yr achos dywedodd Miss Hopkins, sydd erbyn hyn yn cynorthwyo gyda llinell gymorth i ddioddefwyr stelcian: "Rwy' wedi synnu gan y ddedfryd ond nid wyf yn beio'r barnwr.

"Y gyfraith sy'n anghywir, yr hyn mae o ei angen yw dwy neu dair blynedd mewn ysbyty seiciatryddol."