Gadael: Jo Blog

Cyhoeddwyd

Roedd hi'n noson hanesyddol. Ond be' sydd gan ein blogiwr gwadd Jo Blog i'w ddweud am ganlyniad y refferendwm?

Proffwyd

Dyna fo. Tae rhywun wedi gofyn i mi allwn i fod wedi dweud. O'n i'n gwybod mai fel hyn fydda hi.

Dwi wedi bod yn cadw'n dawel - ym mhob man, yn cynnwys fama, rhyw fath o Pwrda gwirfoddol.

Ond dwi wedi bod yn gwrando'n ddistaw bach.

Dwi'n 'ista yn Clwb Mobility Scooters Bangor Ogwen, cyfarfod i drafod y Rali flynyddol. Pawb dros 60 oed (nid MPH) ac yn unfrydol bron am adael. Maen nhw'n gwybod yn well na'r hen bethau ifanc 'ma.

O'n i wedi dechrau sylwi ar lot o St George's Cross yn ymddangos ar bolion hir ar gefn eu sgwters - rhyw fath o Mods ond eu bod nhw wedi cael y math rong o sgwter! Hyd yn oed bumper sticers Donald Trump - 'Os ydw i'n mynd rhywfaint cyflymach mae'n wig i'n hedfan off!'

Dim bod nhw'n trafod y refferendwm fel y cyfryw. Wn i ddim oedd o'n cael ei gymryd yn ganiataol fod pawb o'r un farn ac nad oedd dim angen trafod hynny, neu ella'u bod nhw'n amau'r Welshie yn y gornel.

Ond rhywsut, be oedd yn waeth, oedd eu bod nhw wedi dechrau trafod pethau hiliol, neu bron yn hiliol, yn agored. Ambell i gyfeiriad dilornus at bobl o India a Phacistan a neb yn meddwl sbio'n gam.

Am wn i nad ydyn nhw'n gwybod nad ydy Pacistan yn Ewrop. Ond roedd rhywbeth hyll wedi ei adael allan o'r bocs. Ac ar ôl penderfynu ar y Rali - trip i Prom Llandudno wythnos Steddfod - doedd dim sôn am y Rali Ewropeaidd flynyddol... nes i'm codi'r peth.

Yr Alban i'r adwy?

Dwi reit depressed. Dwi ddim yn rhyw Ewropean mawr. Dwi'n rhoid rhyw saith-a-hanner-allan-o-ddeg iddyn nhw. Jyst fel Corbyn. Ond dwi ddim yn arwain ymgyrch - ddim hyd yn oed Clwb Mobilty Scooters Bangor Ogwen. Nid y canlyniad sy'n fy mhoeni i. Yr hen bethau hyll eraill sydd wedi eu gollwng allan o'r bocs sy'n fy mhoeni i. Dwi ddim yn meddwl bod fy nghyd-aelodau yn ystyried na fyddai gan lawer o'r Brexitors yma, ar eu gwaethaf, lawer o amser i bobl anabl.

Felly ges i syniad. Pam na all yr Alban ein goresgyn ni?

Dwi wedi cysylltu â Chlwb Sgwters Dumfires and Galloway. Maen nhw'n gêm i lithro dros y ffin yn ystod wythnos y Royal Welsh pan nad oes neb yn edrych. Erbyn wythnos Steddfod fe fydden nhw wedi meddiannu'r Senedd a chodi'r Saltaire dros y Senedd. Fe fydd Bardd Mawr yr Alban yn datgan eu bwriad yn gyhoeddus jyst cyn Seremoni'r Coroni - nid hwn fydd darn mwyaf boring y Steddfod byth eto.

Dwi wedi awgrymu y gallai Nicola Sturgeon gael gair i mobilisio Merched y Wawr, ond mae'n debyg y bydden nhw am drafod rhoi MBEs yn ôl i'r Frenhines.

Os bydd unrhyw wrthwynebiad - mae disgwyl i UKIP a Dafydd El gwyno - fe fyddan nhw'n eu poenydio gan eu gorfodi i ddawnsio Ceilidh i gyfeiliant cerdd dant efo bagpipes.

Mae'n fwriad defnyddio Ynys Manaw fel rhyw fath o faes awyr a lle i gadw off-shore accounts ac yn y pen draw adeiladu twnel o Gemaes i Glasgow.

Erbyn dechrau Medi fe fydd Elin Jones wedi trefnu pethau ac fe fydd Nicola a Leanne wedi arwyddo Cytundeb Rheged a Chatraeth gyda'r amod o greu cabinet o ddim ond merched hyd dragwyddoldeb.

Ar ôl y diwrnod 'dan ni wedi'i gael - mae unrhyw beth yn bosibl!

Fe hoffai aelodau tîm Cymru Fyw dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym ni erioed wedi gweld Jo Blog yn ein swyddfeydd, felly rydym ni yn cymryd mai cymeriad dychmygol ydy o!