Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Sir Fôn

  • Cyhoeddwyd
Cyhoeddi 'Steddfod
Disgrifiad o’r llun,
Madarch yn perfformio yng ngŵyl y cyhoeddi

Fe fydd Archdderwydd newydd yn cael ei urddo yng Ngŵyl gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Fôn yng Nghaergybi ddydd Sadwrn.

Daeth cyfnod Archdderwydd Christine James, y ferch gyntaf i ymgymryd â'r swydd i ben, a dyma gychwyn cyfnod Archdderwydd Geraint Llifon, a fydd yn y swydd am y tair blynedd nesaf.

Yn hanesyddol, mae'n rhaid cyhoeddi bwriad Eisteddfod i ymweld ag ardal o leiaf blwyddyn a diwrnod cyn cychwyn y Brifwyl.

Yn ogystal, dyma pryd y cyhoeddir y Rhestr Testunau, sef y rhestr o gystadlaethau a gwybodaeth i unrhyw un sy'n dymuno mynd ati i gystadlu'r flwyddyn nesaf.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr Archdderwydd newydd Geraint Llifon yn cael ei urddo ddydd Sadwrn

Yr Archdderwydd, sef pennaeth yr Orsedd sy'n arwain y seremoni hon, gyda chadeirydd y pwyllgor gwaith lleol, Derec Llwyd Morgan, yn cyflwyno'r copi cyntaf o'r Rhestr Testunau i'r Archdderwydd.

Unwaith y mae'r copi wedi'i rannu, mae'r wybodaeth yn gyhoeddus a'r gyfrol yn mynd ar werth mewn siopau ar hyd a lled Cymru.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ger Bodedern o 4-12 Awst.

Oherwydd y tywydd bu'n rhaid gohirio'r orymdaith ac fe gafodd y Seremoni Cyhoeddi ei chynnal yn yr Ysgol Uwchradd.

Meddai Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Derec Llwyd Morgan: "Bwriad y diwrnod yw codi ymwybyddiaeth o'r hyn sydd i ddod ymhen blwyddyn a rhoi blas i bobl ifanc am beth i'w ddisgwyl yn yr Eisteddfod.

"Bydd hefyd yn gyfle i ni roi llwyfan i rai o ddoniau'r ardal, a gobeithio y bydd hyn yn eu hannog i gystadlu yn yr Eisteddfod ei hun ymhen y flwyddyn."