Diddymu achos yn erbyn meddyg teulu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dr Joanne Rudling yn gadael Llys y Goron Caerdydd fis Mai wedi iddi ei chael yn ddieuog o hunanladdiad Ryan Morse

Mae ail achos yn erbyn meddyg teulu, oedd wedi'i chyhuddo mewn cysylltiad â marwolaeth bachgen ysgol o Flaenau Gwent, wedi'i ddiddymu.

Roedd Joanne Rudling yn un o ddau feddyg a gafwyd yn ddieuog o ddynladdiad Ryan Morse, 12 oed, oedd yn diodde' o glefyd Addison.

Roedd Ms Rudling i fod i wynebu achos arall ar gyhuddiad o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder, ond penderfynodd barnwr yn Llys yr Old Bailey nad oedd digon o dystiolaeth i'w herlyn.

Roedd hi wedi gwadu pob cyhuddiad.