BBC Cymru Fyw

Cau gwelyau cocos ym Mhorth Tywyn oherwydd E.coli

Published
image copyrightGetty Images

Mae Cyngor Abertawe wedi cau gwelyau cocos ym moryd Porth Tywyn ar ôl darganfod lefelau uchel o'r bacteriwm E Coli ond maen nhw'n dweud bod y traethau a'r môr yn ddigon saff i nofio.

Gall E.coli arwain at heintiau difrifol fel llid yr ymennydd a gwenwyno'r gwaed all beryglu bywyd.

Mae'r cyngor wedi cyhoeddi Hysbysiad Cau dros dro ar yr ardaloedd cynhyrchu ar ôl cyngor gan Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru a'r Ganolfan Amgylchedd, Pysgodfeydd a Gwyddoniaeth dŵr.

Cafodd samplau o'r cregyn yng Nghilfach Tywyn eu profi gan y cyngor yr wythnos yma.

Dywedodd Ann Rodway, swyddog bwyd a diogelwch Cyngor Abertawe: "Yn dilyn y profion cadarnhaol am E Coli ry' ni wedi cymryd camau priodol i gau'r gwely hyd nes y cawn ein sicrhau bod pysgod cregyn yn yr ardal yn ddiogel ar gyfer y cyhoedd.

"Mae swyddogion wedi gosod hysbysiadau ar y mynediad at y gwely ac wedi rhoi gwybod i gasglwyr pysgod cregyn a chynhyrchwyr. Rhaid i'r gweithgareddau hyn ddod i ben tan hysbysiad pellach.

"Rydym yn deall pryderon casglwyr a chynhyrchwyr yn yr ardal a hoffai pawb ohonom weld y gwely yn ail-agor cyn gynted â phosibl. Yn y cyfamser, ein blaenoriaeth yw diogelu iechyd y cyhoedd."

Ychwanegodd nad oedd hyn yn amharu ar ddefnydd traethau ar gyfer hamdden.

"Does dim risg i iechyd pobl sy'n mynd ar y traethau, ond ddylen nhw ddim bwyta na chasglu cocos," meddai Ms Rodway.