Cau gwelyau cocos ym Mhorth Tywyn oherwydd E.coli

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Cyngor Abertawe wedi cau gwelyau cocos ym moryd Porth Tywyn ar ôl darganfod lefelau uchel o'r bacteriwm E Coli ond maen nhw'n dweud bod y traethau a'r môr yn ddigon saff i nofio.

Gall E.coli arwain at heintiau difrifol fel llid yr ymennydd a gwenwyno'r gwaed all beryglu bywyd.

Mae'r cyngor wedi cyhoeddi Hysbysiad Cau dros dro ar yr ardaloedd cynhyrchu ar ôl cyngor gan Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru a'r Ganolfan Amgylchedd, Pysgodfeydd a Gwyddoniaeth dŵr.

Cafodd samplau o'r cregyn yng Nghilfach Tywyn eu profi gan y cyngor yr wythnos yma.

Dywedodd Ann Rodway, swyddog bwyd a diogelwch Cyngor Abertawe: "Yn dilyn y profion cadarnhaol am E Coli ry' ni wedi cymryd camau priodol i gau'r gwely hyd nes y cawn ein sicrhau bod pysgod cregyn yn yr ardal yn ddiogel ar gyfer y cyhoedd.

"Mae swyddogion wedi gosod hysbysiadau ar y mynediad at y gwely ac wedi rhoi gwybod i gasglwyr pysgod cregyn a chynhyrchwyr. Rhaid i'r gweithgareddau hyn ddod i ben tan hysbysiad pellach.

"Rydym yn deall pryderon casglwyr a chynhyrchwyr yn yr ardal a hoffai pawb ohonom weld y gwely yn ail-agor cyn gynted â phosibl. Yn y cyfamser, ein blaenoriaeth yw diogelu iechyd y cyhoedd."

Ychwanegodd nad oedd hyn yn amharu ar ddefnydd traethau ar gyfer hamdden.

"Does dim risg i iechyd pobl sy'n mynd ar y traethau, ond ddylen nhw ddim bwyta na chasglu cocos," meddai Ms Rodway.