Band eang: Cwblhau cynllun 'erbyn Mehefin'

  • Cyhoeddwyd
Superfast Cymru say superfast broadband rollout is 'very much on track'Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Llywodraeth Cymru a BT yn mynnu y bydd 655,000 o gartrefi neu busnesau yn cael cysylltiad Superfast Cymru erbyn diwedd Mehefin.

Bwriad y cynllun yw sicrhau bod band eang cyflym yn cyrraedd 96% o fusnesau a chartrefi oedd yn methu cael y gwasanaeth gan gwmnïau masnachol.

Erbyn hyn mae'r prosiect wedi cysylltu 581,000 o adeiladau yng Nghymru, ac mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £205m yn y fenter.

Yn ôl thinkbroadband.com, arbenigwyr yn y maes, maen nhw'n amau a fydd y cynllun yn cael ei gwblhau o fewn yr amserlen.

'Diwedd 2016'

Dywedodd Andrew Ferguson, golygydd thinkbroadband.com: "Nid ydym yn credu y bydd y targed o 96% yn cael ei gwblhau y mis hwn.

"Mae'r dystiolaeth yn awgrymu diwedd 2016."

Yn ôl thinkbroadband.com mae £430 y pen eisoes wedi ei wario ar y prosiect.

Dywedodd hefyd fod 88% o Gymru nawr yn derbyn band eang o gyflymdra 24 mbps neu fwy, llai na'r 90.7% yn Lloegr, ond yn fwy na'r 85.3% yn yr Alban a'r 80.1% yng Ngogledd Iwerddon.

Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru ar gyfer mis Mawrth, Caerdydd sydd â'r canran isaf o ran Superfast Cymru, sef 53%.

Blaenau Gwent sydd â'r canran uchaf sydd wedi eu cyrraedd, sef 96%.

O ran ardaloedd gwledig mae 57% o gwsmeriaid ym Mhowys wedi eu cysylltu, 53% yng Ngheredigion, 74% yng Ngwynedd a 60% yn Sir Gaerfyrddin.

'Ehangu'r gwahaniaeth'

Dywedodd Stephen James, llywydd NFU Cymru, ei fod yn pryderu nad oedd y ffigyrau wedi eu rhannau yn ardaloedd dinesig a gwledig.

"Rwy'n credu pe bai ni'n cael darlun fwy clir y byddai nifer uchel o ardaloedd gwledig yn parhau heb y gwasanaeth.

"Tra ein bod yn croesawu'r gwelliannau mae Superfast Cymru wedi ei wneud yng Nghymru, heb strategaeth i dargedu ardaloedd gwledig rydym yn poeni y bydd hyn ond yn ehangu'r gwahaniaeth rhwng ardaloedd gwledig ac ardaloedd dinesig."

Mewn adroddiad ar y cyd dywedodd BT a Llywodraeth Cymru: "Mae disgwyl i'r targed gael ei gwblhau gan BT erbyn diwedd 2016, gyda Llywodraeth Cymru yn ei werthuso erbyn haf 2016.

"Rydym ar hyn o bryd yn cynnal ymchwiliad i'r agweddau daearyddol a thechnegol o ehangu band eang cyflym i weddill cartrefi a busnesau Cymru."