Arian Ewrop: 'Heb wneud argraff'

  • Cyhoeddwyd
Alun Cairns

Mae Ysgrifennydd Cymru wedi dweud y dylai Aelodau Cynulliad geisio deall pam fod cymunedau sy'n derbyn arian mawr o'r Undeb Ewropeaidd wedi pleidleisio i adael.

Dywedodd Alun Cairns wrth BBC Cymru ei fod yn "rhyfedd" fod llefydd fel y cymoedd, sy'n elwa o arian yr UE, wedi pleidleisio gyda mwyafrif pendant i adael.

Yn ôl Mr Carins nid oedd yr arian o Ewrop wedi gwneud argraff.

Dan gynlluniau Ewropeaidd sy'n rhedeg rhwng 2014-2020, mae disgwyl i Gymru dderbyn £1.8bn gan yr Undeb Ewropeaidd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r rhan fwyaf o'r arian yn mynd i'r cymoedd, y de orllewin a'r gogledd orllewin

Dywedodd Mr Cairns: "Yn ei gyd-estyn, rwy'n meddwl fod y math o bolisïau Ewropeaidd oedd yn cael eu dilyn a'u datblygu gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU... doedd y rhain ddim wedi cysylltu gyda'r cyhoedd."

"Dwi'n credu fod y math o ariannu fel y math Amcan Un, oedd pobl yn arfer cyfeirio ato, heb gael unrhyw effaith go iawn.

"Dwi'n credu bod rhaid i Aelodau Cynulliad o bob plaid feddwl ac adlewyrchu ar hynny."

Er bod polisïau'r UE wedi dod yn fwy effeithiol "dy nhw heb gysylltu gyda'r bobl".