Plaid yn gwrthod diystyru clymblaid gyda Llafur

  • Cyhoeddwyd
Leanne Wood

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi gwrthod diystyru creu llywodraeth glymbleidiol gyda Llafur, yn dilyn pleidlais i adael yr UE ddydd Iau.

Yn dilyn etholiad y Cynulliad, fe wnaeth Leanne Wood ddweud na fyddai'n gwneud cytundeb o'r fath wrth i Lafur ffurfio llywodraeth leiafrifol.

Ond ddydd Sul, dywedodd Ms Wood wrth BBC Cymru bod y refferendwm yn "newid popeth" ac na fyddai'n "diystyru unrhyw beth".

Dywedodd bod "risgiau difrifol" i'r economi a swyddi wedi'r bleidlais.

'Sefyllfa yn ddifrifol'

Fe wnaeth Plaid gytundeb gyda Llafur i sicrhau bod Carwyn Jones yn cael ei ail-ethol yn brif weinidog wedi'r etholiad.

Yn siarad ar raglen Sunday Supplement, dywedodd: "Mae'r hyn ddigwyddodd nos Iau wedi newid popeth a dweud y gwir, felly dydw i ddim yn barod i ddiystyru unrhyw beth.

"Dydw i ddim yn edrych am seddi gweinidogol fel petai, ond dwi yn meddwl bod y sefyllfa yn ddifrifol erbyn hyn. Rydyn ni'n mynd i golli llawer iawn o arian, mae risgiau difrifol i'n heconomi, i rai o'r swyddi sydd gyda ni yma ac i ariannu rhai o'r prosiectau pwysig sydd yma.

"Mae'n galw am arweiniad - dyna sydd ei angen yng Nghymru nawr.

"Arweiniad cryf, hyderus ac mae fy mhlaid yn barod i gyrraedd y nod a gweithio gyda phwy bynnag er mwyn rhoi'r arweiniad sydd ei angen ar Gymru."