Lluniau: Steddfod ar ei ffordd!

Daeth cannoedd o bobl ynghyd yng Nghaergybi ddoe ar gyfer Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

Bu'n rhaid gohirio'r orymdaith trwy ganol y dre' oherwydd y tywydd gwael, ond yn y detholiad yma o luniau gan Iolo Penri fe gewch chi flas o'r croeso fydd ar eich cyfer y flwyddyn nesa'.

Mae Cymru Fyw yn ddiolchgar i'r Eisteddfod Genedlaethol am gael dangos y lluniau:


Image copyright Iolo Penri
Image caption Fydda hi ddim yn steddfod heb ymbarél
Image copyright Iolo Penri
Image caption Siop y Cysgod ydy hon?
Image copyright Iolo Penri
Image caption Mae'r dorf yn frwdfrydig er gwaetha'r tywydd
Image copyright Iolo Penri
Image caption Madarch, yr hogia' lleol yn perfformio ynghanol y dre
Image copyright Iolo Penri
Image caption Cyfle i weld hen ffrindiau unwaith eto
Image copyright Iolo Penri
Image caption Yr Athro Deri Tomos oedd Ceidwad y Cledd yn absenoldeb Robin McBryde sydd ar daith tîm rygbi Cymru yn Seland Newydd
Image copyright Iolo Penri
Image caption Cyfle i gael y newyddion diweddara' am fechgyn Coleman ym Mharis?
Image copyright Iolo Penri
Image caption "'Da ni yn g'wbod y geiriau i hon!"
Image copyright Iolo Penri
Image caption Mae'r band pres yn mwynhau'r digwyddiad
Image copyright Iolo Penri
Image caption Mae cynrychiolaeth dda o aelodau'r Orsedd wedi teithio i Gaergybi
Image copyright Iolo Penri
Image caption Y merched yn barod i ddawnsio
Image copyright Iolo Penri
Image caption Ar ganiad yr utgyrn...
Image copyright Iolo Penri
Image caption A oes heddwch?
Image copyright Iolo Penri
Image caption Mae hi'n swyddogol erbyn hyn mai Geraint Lloyd Owen yw'r Archdderwydd. Bydd Geraint Llifon yn dechrau ar ei ddyletswyddau yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni ym mis Awst.

Pynciau Cysylltiedig