AS Caerffili Wayne David yn gadael cabinet yr wrthblaid

Cyhoeddwyd

Mae Aelod Seneddol Caerffili wedi ymddiswyddo o gabinet yr wrthblaid yn dilyn nifer o ymddiswyddiadau eraill yn y deuddydd diwethaf.

Roedd Wayne David yn lefarydd Llafur ar yr Alban, yn aelod o'r tîm cyfiawnder ac yn weinidog yn Swyddfa'r Cabinet.

Dywedodd bod Jeremy Corbyn yn ddyn "egwyddorol" ond "nid yn arweinydd".

Mae Owen Smith, llefarydd Llafur ar waith a phensiynau hefyd wedi ymddiswyddo tra bod llefarydd Llafur ar Gymru, Nia Griffith, yn cyfarfod â Mr Corbyn gan ofyn iddo gamu o'r neilltu fel arweinydd y blaid.

Os yw'n gwrthod, mae disgwyl i Ms Griffith ymddiswyddo o gabinet yr wrthblaid.

Dyw hi ddim yn credu y gall barhau yn y swydd os nad oedd ganddi hyder yn yr arweinydd.

Daw ymddiswyddiad Mr David wedi'r un penderfyniad gan AS y Rhondda, Chris Bryant.

Mae AS Aberafan hefyd wedi ymddiswyddo fel Ysgrifennydd Preifat i lefarydd yr wrthblaid ar fusnes, Angela Eagle.

Dywedodd Stephen Kinnock bod rôl Mr Corbyn yn ymgyrch y refferendwm Ewropeaidd wedi bod yn "ddifflach".

Wrth siarad efo BBC Cymru wedi'i ymddiswyddiad o gabinet Llafur bore Llun, dywedodd Mr David: "Dwi wedi meddwl yn hir am hyn a phenderfynu'r bore 'ma mai digon yw digon...yn fy marn i, er lles y wlad ac er lles y blaid Lafur, mae'n rhaid i Jeremy Corbyn ymddiswyddo fel arweinydd.

"Y gwir amdani yw fod Llafur wedi cynnal brwydr wan iawn adeg y refferendwm ac roedd diffyg brwdfrydedd yn sicr gan Jeremy.

"Rwy'n 'nabod Jeremy ers 30 mlynedd ac mae'n ddyn da ac egwyddorol, ond dyw e ddim yn arweinydd. Rwyf wedi dweud hynny o'r blaen ac wedi gwneud fy ngorau i weithio gyda fe a rhoi cyngor iddo...ond digon yw digon."