Boris Johnson wedi arwain ymgyrch 'anfaddeuol o gelwyddog'

  • Cyhoeddwyd
Guto Bebb

Mae'r AS Ceidwadol Guto Bebb wedi dweud na fyddai yn cefnogi ymgais Boris Johnson i fod yn brif weinidog os y bydd yn penderfynu ymgeisio, am ei fod wedi "arwain ymgyrch anfaddeuol o gelwyddog."

Ddydd Gwener mi ddywedodd David Cameron y byddai'n camu i un ochr yn yr hydref yn dilyn canlyniad y refferendwm nos Iau.

Mae Mr Johnson ymhlith y gwleidyddion sydd yn ystyried ceisio am y swydd. Ond wrth siarad ar y Post Cyntaf fore Llun dywedodd Guto Bebb, a oedd yn credu y dylai Prydain aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, na allai ddisgwyl cefnogaeth ganddo ef.

"Yn bersonol, fyddai ddim yn gallu cefnogi ymgyrch Boris Johnson, oherwydd dwi'n credu ei fod o wedi arwain ymgyrch anfaddeuol o gelwyddog. Dwi'n credu fod 'na ddadl i'w chael ynghylch a'r UE, dwi ddim yn credu fod o yn ddrwg o beth bod ni wedi cael y ddadl honno. Ond, mae'n anffodus iawn bod ni wedi gwneud penderfyniad yn fy marn i, ar hyn sydd yn amlwg bellach yn addewidion fydd ddim yn cael eu gwireddu."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Boris Johnson yn flaenllaw yn yr ymgyrch Gadael

Ychwanegodd: "Da ni ddim yn mynd i weld buddsoddiad ychwanegol yn y gwasanaeth iechyd. Da ni ddim yn mynd i arbed £350 miliwn, ac yn ei erthygl yn y Telegraph bore ma, mae Boris Johnson yn dweud ein bod ni angen mynediad i'r farchnad sengl.

"Wel, yr unig ffordd i gael mynediad i'r farchnad sengl ydi bod ni yn derbyn fod 'na ryddid i bobl symud yn rhydd rhwng Ewrop a Phrydain. Ac mi fydd hynny yn cael ei weld gan y bobl wnaeth bleidleisio i adael yr UE, fel bradychu'r rhesymau dros eu pleidlais nhw."

Dadansoddiad Gohebydd Seneddol, Elliw Gwawr

Mae'r daeargryn gafodd ei achosi gan y refferendwm yn dal i gael ei deimlo yn San Steffan heddiw. Mae yna deimlad yma bod gwleidyddiaeth arferol wedi'i droi ar ei ben.

Wrth i Aelodau Seneddol ymgynnull am y tro cyntaf wedi'r refferendwm mae yna awyrgylch o ansicrwydd mawr yma. Beth yn union yw'r cynllun ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd?

Pwy fydd y prif weinidog newydd? A beth sy'n digwydd i'r blaid Lafur?

Wedi ymddiswyddiad David Cameron mae'r frwydr yn dechrau i gael arweinydd, ac wrth gwrs prif weinidog newydd.

Ar lawr gwlad mae Boris yn ffefryn, ond os siaradwch chi ag aelodau Ceidwadol oedd am Aros, does ganddyn nhw ddim llawer o eiriau caredig i ddweud amdano.

A does dim dwywaith bod yna gynllun ar droed i ganfod ffordd o'i drechu.

Ond mae o i gyd yn digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig ar hyn o bryd, yn wahanol i'r blaid Lafur, sy'n rhwygo ei hun yn ddwy yn y modd mwyaf cyhoeddus posib gydag un aelod ar ôl y llall wedi cyhoeddi eu bod nhw am adael cabinet Jeremy Corbyn mewn protest o'i arweinyddiaeth.

Mae'r blaid mewn creisis, ond eto mae Jeremy Corbyn yn mynnu na fydd yn mynd i unman. Ond a fydd ganddo ddewis yn y pendraw?

Mae hi wedi bod yn gyfnod rhyfeddol a'r teimlad yn San Steffan yw y gall unrhywbeth digwydd nawr. Beth am etholiad arall?

Yn y cyfamser mae Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau, yr AS Cymreig Stephen Crabb wedi dweud bod angen i'r blaid Geidwadol gael arweinydd fydd yn gallu uno'r wlad. Mae Mr Crabb hefyd yn enw sydd wedi ei grybwyll wrth drafod y prif weinidog nesaf.

Dywedodd y dylai'r unigolyn hwnnw fod yn rhywun allai drafod gyda Phrif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon: "Dyma gyfnod difrifol iawn i'n gwlad. Dyw hyn ddim jest yn fater o gael rhywun fydd yn gallu uno'r blaid ond mae hyn yn ymwneud gydag uniad cenedlaethol.

Ychwanegodd: "Yr hyn dw i eisiau yw ymgeisydd sydd yn deall anferthedd y sefyllfa ac sydd gyda chynllun clir er mwyn gallu gwireddu dyheuad 17m o bobl wnaeth bleidleisio i adael yr undeb wythnos diwethaf."