Dyn yn gwadu ceisio cipio merch 10 oed ger Caernarfon

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Caernarfon

Mae dyn 39 oed wedi ymddangos yn y llys i wadu ceisio cipio merch 10 oed ger Caernarfon ym mis Mai.

Mae Steven James Hickling, oedd yn arfer byw ym Mhrestatyn ond sydd nawr heb gyfeiriad sefydlog, wedi'i gyhuddo o geisio cipio'r ferch yn Neiniolen.

Plediodd yn ddieuog i'r cyhuddiad yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Llun.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa cyn i'w achos gael ei gynnal ym mis Awst.