Cynnig cyfraith newydd ar streiciau sector gyhoeddus

  • Cyhoeddwyd
Streic

Mae Llywodraeth Cymru am gynnig cyfraith newydd fyddai'n cael gwared ar gyfyngiadau ar streiciau sector gyhoeddus yng Nghymru.

Roedd Deddf Undebau Llafur Llywodraeth y DU yn cynnwys rheolau newydd am weithredu'n ddiwydiannol, sy'n golygu bod streiciau fyddai'n effeithio ar wasanaethau cyhoeddus allweddol angen cefnogaeth o leiaf 40% o'r rheini sy'n gymwys i bleidleisio i gael ei gynnal.

Ond roedd maniffesto Llafur Cymru ar gyfer yr etholiad ym mis Mai yn cynnwys addewid i ddiddymu'r newidiadau sy'n effeithio ar wasanaethau datganoledig fel iechyd ac addysg.

Mae BBC Cymru ar ddeall bod y ddeddfwriaeth yn un o chwe mesur fydd yn cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru dros y flwyddyn nesaf.

Mesur iechyd cyhoeddus

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi dweud y bydd yn ceisio pasio cyfraith Gymreig ar streiciau hyd yn oed pe byddai'n golygu brwydr arall yn y Goruchel Lys gyda Llywodraeth y DU am bwy sydd â'r hawl i ddeddfu.

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth y DU: "Mae'r Ddeddf Undebau Llafur yn gysylltiedig â hawliau cyflogaeth, dyletswyddau a chysylltiadau diwydiannol, sydd oll yn amlwg yn faterion sydd wedi'u cadw gan San Steffan dan setliad datganoli Cymru."

Mae Mr Jones wedi dweud eisoes y byddai mesur iechyd cyhoeddus yn cael ei gyflwyno unwaith eto, ond na fyddai'n cynnwys cynlluniau i wahardd y defnydd o e-sigaréts mewn rhai mannau cyhoeddus.

Ni lwyddodd fersiwn wreiddiol y mesur gael ei phasio ar ddiwrnod olaf y Cynulliad diwethaf yn dilyn ffrae rhwng Llafur a Plaid Cymru.