Ffrae am ongl baneri'r Ddraig Goch ym Metws y Coed

  • Cyhoeddwyd
Glan Aber HotelFfynhonnell y llun, Bellis

Mae baneri y tu allan i westy ym Metws y Coed, Sir Conwy wedi achosi ffrae gynllunio.

Mae cwyn wedi ei wneud am ddwy faner y Ddraig Goch y tu allan i westy Glan Aber.

Mae'n debyg bod angen caniataid cynllunio oherwydd ongl baneri, oni bai eu bod yn union syth i fyny.

Ond yn ôl perchennog y gwesty, Frank Wilson mae'r holl beth yn chwerthinllyd.

"Yn ôl rheolau cynllunio mae arddangos baner genedlaethol fel rheol wedi ei eithrio o reolau hysbysebu, cyn belled a bod y faner yn cael ei arddangos ar fast fertigol," meddai.

"Ond, nid dyma'r sefyllfa yma."

Dim camau cyfreithiol

Mae'r cyngor wedi ysgrifennu llythyr at Mr Wilson, yn dweud nad yw'r baneri yn cydymffurfio ond na fyddant yn cymryd unrhyw gamau cyfreithiol.

Ond dywedodd llefarydd y gallai'r ffaith nad yw wedi gwneud cais am ganiatâd i ddefnyddio'r baneri fod yn broblem pe bai'n ceisio gwerthu'r gwesty yn y dyfodol.

Dywedodd Mr Wilson na fyddai'n cymryd unrhyw sylw o ddatganiad y cyngor.