Cynnal ymarfer gwrthderfysgaeth mewn lleoliadau yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Y gwasanaethau argyfwng yn cynnal ymarferion gwrthderfysgaeth

Mae ymarfer gwrthderfysgaeth yn cael ei gynnal er mwyn profi ymateb y gwasanaethau argyfwng i ymosodiad o'r fath.

Heddlu'r De a Heddlu Dyfed Powys yw'r ddau lu sydd yn arwain yr ymarfer a fydd yn para dau ddiwrnod.

Bydd senarios yn seiliedig ar fygythiadau "cyfredol" wedi'r ymosodiadau yn Ffrainc a Gwlad Belg.

Mae cwrs rasio Ffos Las ger Trimsaran a Rhos Llantrisant ymhlith y lleoliadau lle y bydd yr ymarfer yn cael ei gynnal.

Mae'r cyhoedd wedi cael gwybod na ddylen nhw fod yn bryderus os ydyn nhw'n clywed ffrwydriadau a sŵn gynnau yn yr ardal.

Bydd uwch swyddogion yn rheoli'r ymarfer ac yn cysylltu gyda swyddogion Llywodraeth Cymru a Phrydain er mwyn profi cyd drefniant ar lefel cenedlaethol.

Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad meddai Jon Stratford yw gwneud yr ymarfer "mor realistig â phosib"

Ymarferion 'realistig'

Dywedodd Cynorthwydd y Prif Gwnstabl ar gyfer Heddlu'r De, Jon Stratford y bydd pwyllgor argyfwng Llywodraeth Prydain, Cobra hefyd yn cymryd rhan: "Fe fydd yr ymarfer yn profi nid yn unig gallu swyddogion yr heddlu, parafeddygon a swyddogion tân i ymateb i'r sefyllfa ond hefyd y mesurau rheoli a gorchymyn ar draws y lluoedd.

"Does dim angen i'r cyhoedd ddychryn. Mae e i gyd yn rhan o'r ymarfer. Mae angen i ni wneud yr ymarferion yma mor realistig â phosib."