Jeremy Corbyn yn colli pleidlais o ddiffyg hyder

  • Cyhoeddwyd
CorbynFfynhonnell y llun, ITN POOL
Disgrifiad o’r llun,
Jeremy Corbyn a Tom Watson yn y cyfarfod cabinet dydd Mawrth

Mae Aelodau Seneddol Llafur wedi cefnogi pleidlais o ddiffyg hyder yn arweinydd y blaid, Jeremy Corbyn.

Fe bleidleisiodd 172 o blaid y cynnig tra bo 40 wedi ei gefnogi, ond does dim rhaid gweithredu ar y canlyniad.

Mae Mr Corbyn wedi mynnu na fydd yn "bradychu" aelodau'r blaid ar lawr gwlad wnaeth bleidleisio iddo drwy ymddiswyddo.

Daeth cadarnhad brynhawn Mawrth hefyd bod AS Gorllewin Caerdydd, Kevin Brennan, wedi rhoi'r gorau iddi fel llefarydd busnes y blaid.

Yn ystod y dyddiau diwethaf, mae nifer o Aelodau Seneddol Llafur Cymreig wedi ymddiswyddo o'r cabinet, gan gynnwys Nia Griffith, Owen Smith, Wayne David a Chris Bryant.

Eu barn yw y dylai Jeremy Corbyn gamu i un ochr yn dilyn y canlyniad yn y refferendwm wythnos diwethaf.

Dywedodd Ms Griffith bod y "blaid nawr angen arweiniad newydd" tra bod Mr David yn credu y dylai ymddiswyddo "er lles y wlad ac er lles y blaid Lafur".

Ond mae cefnogwyr Mr Corbyn yn dweud nad yw'r bleidlais yn golygu dim ac y dylen nhw gynnal ras arweinyddiaeth newydd os ydyn nhw eisiau ei herio.

Ddydd Llun fe ddywedodd y dirprwy arweinydd, Tom Watson, nad oedd gan Mr Corbyn "unrhyw awdurdod" erbyn hyn ymhlith Aelodau Seneddol.

Mae'r arweinydd wedi cyhoeddi cabinet cysgodol newydd ar ôl i nifer ymddiswyddo.

'Amser tyngedfennol'

Gan fynnu nad fydd yn ildio'r awenau wedi'r bleidlais o ddiffyg hyder, dywedodd Mr Corbyn: "Cefais fy ethol yn ddemocrataidd yn arweinydd ein plaid ar sail math newydd o wleidyddiaeth gan 60% o aelodau Llafur a chefnogwyr a dydw i ddim am eu bradychu drwy ymddiswyddo.

"Yn gyfansoddiadol, does gan y bleidlais gan Aelodau Seneddol heddiw ddim cyfreithlondeb.

"Rydym yn blaid ddemocrataidd, gyda chyfansoddiad clir. Mae ein pobl ni angen aelodau o'r blaid Lafur, undebau llafur ac Aelodau Seneddol i uno tu ôl fy arweinyddiaeth ar amser tyngedfennol ar gyfer ein gwlad."