Gofal strôc yn well yng ngogledd Cymru

  • Cyhoeddwyd
patient and nurseFfynhonnell y llun, Thinkstock

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw'r gorau yng Nghymru am ofal strôc yn ôl archwiliad cenedlaethol.

Mae Coleg Brenhinol y Meddygon yn cynnal y Rhaglen Archwilio Genedlaethol ar gyfer strôc, sy'n ystyried gofal yr holl gleifion strôc o adeg cyrraedd ysbyty hyd at eu rhyddhau ac mae ysbyty Glan Clwyd wedi ei ddyfarnu'r ysbyty gorau am ofal strôc.

Yn ôl y bwrdd iechyd, mae'r gwelliannau yng Ngogledd Cymru wedi'u cyflawni trwy edrych yn ofalus ar y 'llwybr gofal' i gleifion a sicrhau ei fod yn gweithio mor effeithiol â phosib.

Mae newidiadau unigol wedi cynnwys, sicrhau bod adrannau brys ysbytai'n cael rhybudd ymlaen llaw pan fydd ambiwlansys yn dod â chleifion i mewn os yw'n debygol eu bod nhw wedi cael strôc, a sefydlu rota staff ar alwad sy'n gallu rhoi pigiadau thrombolysis i chwalu clotiau 24 awr y dydd, saith niwrnod o'r wythnos.

Mae'r awdurdod hefyd wedi sicrhau bod radiograffwyr wedi'u hyfforddi i gynnal sganiau o'r pen a'u bod ar gael ar alwad 24 awr y dydd, saith niwrnod o'r wythnos a phenodi arbenigwyr nyrsio clinigol strôc ychwanegol i gyflenwi saith niwrnod o'r wythnos.

Ac ar ôl gadael yr ysbyty maen nhw wedi sicrhau bod cleifion yn cael y lefel briodol o therapi, sy'n benodol i'w strôc, a'u hanghenion ar yr adeg gywir

Dywedodd Jill Newman, Cyfarwyddwr Perfformiad yn BIPBC: "Mae'r safonau a bennir gan Goleg Brenhinol y Meddygon yn hynod heriol, a'r hyn sydd hyd yn oed yn fwy calonogol yw bod byrddau iechyd eraill wedi cael eu hargymell i ddysgu o'n profiad ni."

Yn ôl Dr Phil Jones, arweinydd clinigol cenedlaethol Strôc yng Nghymru y dylai profiad awdurdod Betsi Cadwaladr gael ei rannu ar draws Cymru.

"Byddwn yn annog arweinwyr strôc eraill mewn byrddau iechyd eraill i siarad ag arweinwyr Betsi i weld beth y gellid ei ddyblygu."