Gofal strôc yn well yng ngogledd Cymru

patient and nurse Image copyright Thinkstock

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw'r gorau yng Nghymru am ofal strôc yn ôl archwiliad cenedlaethol.

Mae Coleg Brenhinol y Meddygon yn cynnal y Rhaglen Archwilio Genedlaethol ar gyfer strôc, sy'n ystyried gofal yr holl gleifion strôc o adeg cyrraedd ysbyty hyd at eu rhyddhau ac mae ysbyty Glan Clwyd wedi ei ddyfarnu'r ysbyty gorau am ofal strôc.

Yn ôl y bwrdd iechyd, mae'r gwelliannau yng Ngogledd Cymru wedi'u cyflawni trwy edrych yn ofalus ar y 'llwybr gofal' i gleifion a sicrhau ei fod yn gweithio mor effeithiol â phosib.

Mae newidiadau unigol wedi cynnwys, sicrhau bod adrannau brys ysbytai'n cael rhybudd ymlaen llaw pan fydd ambiwlansys yn dod â chleifion i mewn os yw'n debygol eu bod nhw wedi cael strôc, a sefydlu rota staff ar alwad sy'n gallu rhoi pigiadau thrombolysis i chwalu clotiau 24 awr y dydd, saith niwrnod o'r wythnos.

Mae'r awdurdod hefyd wedi sicrhau bod radiograffwyr wedi'u hyfforddi i gynnal sganiau o'r pen a'u bod ar gael ar alwad 24 awr y dydd, saith niwrnod o'r wythnos a phenodi arbenigwyr nyrsio clinigol strôc ychwanegol i gyflenwi saith niwrnod o'r wythnos.

Ac ar ôl gadael yr ysbyty maen nhw wedi sicrhau bod cleifion yn cael y lefel briodol o therapi, sy'n benodol i'w strôc, a'u hanghenion ar yr adeg gywir

Dywedodd Jill Newman, Cyfarwyddwr Perfformiad yn BIPBC: "Mae'r safonau a bennir gan Goleg Brenhinol y Meddygon yn hynod heriol, a'r hyn sydd hyd yn oed yn fwy calonogol yw bod byrddau iechyd eraill wedi cael eu hargymell i ddysgu o'n profiad ni."

Yn ôl Dr Phil Jones, arweinydd clinigol cenedlaethol Strôc yng Nghymru y dylai profiad awdurdod Betsi Cadwaladr gael ei rannu ar draws Cymru.

"Byddwn yn annog arweinwyr strôc eraill mewn byrddau iechyd eraill i siarad ag arweinwyr Betsi i weld beth y gellid ei ddyblygu."