Ymgyrch yfed a gyrru Heddlu'r Gogledd yn arestio 87

  • Cyhoeddwyd
Prawf anadluFfynhonnell y llun, PA

Mae 57 o yrwyr wedi cael eu harestio mewn ychydig dros bythefnos ar ôl methu'r prawf anadl gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau, medd Heddlu Gogledd Cymru.

Yn ogystal fe fethodd 30 o bobl y prawf cyffuriau o ganlyniad i'r ymgyrch dros yr haf.

Cafodd ymgyrch Gyrru'r Haf Cymru Gyfan ei lansio yng ngogledd Cymru ar 1 Mehefin a hyd yn hyn mae 1,971 o bobl wedi cael y prawf anadl ar ochr y ffordd.

Meddai'r Arolygydd Alun Davies, o Uned Plismona'r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: "Mi ddywedon ni ar gychwyn yr ymgyrch y basen ni'n canolbwyntio ein hymdrechion ar dargedu'r rhai hynny sy'n gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau.

"Er gwaetha'r rhybudd hwn, mewn ychydig dros bythefnos, mae 57 o yrwyr wedi cael eu harestio yng ngogledd Cymru yn dilyn prawf anadl.

"Os byddan nhw'n cael eu cyhuddo, fe allen nhw wynebu gwaharddiad rhag gyrru am o leiaf 12 mis, dirwy sylweddol a gall nifer ohonyn nhw golli eu swydd. Hefyd fe fethodd 30 gyrrwr y prawf cyffuriau. Mae hyn yn gwbl annerbyniol."

Bydd yr ymgyrch yn parhau tan 10 Gorffennaf i gydfynd â Phencampwriaeth Euro 2016 yn Ffrainc.