Amgueddfeydd Cymru i ailagor yn llwyr wedi'r streic

  • Cyhoeddwyd
Big PitFfynhonnell y llun, Gareth Davies
Disgrifiad o’r llun,
Amgueddfa Lofaol Cymru Big Pit yn ailagor yn llwyr i'r cyhoedd o ddydd Mawrth 5 Gorffennaf ymlaen

Bydd amgueddfeydd Cymru yn ailagor yn llwyr dros y saith diwrnod nesaf, yn dilyn cytundeb rhwng Amgueddfa Cymru ac Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol.

Yr wythnos ddiwethaf, daeth yr Amgueddfa a'r PCS i gytundeb ar ddyfodol y taliadau premiwm, sef lwfans ychwanegol am weithio ar benwythnosau a gwyliau banc.

Mae'r gweithredu diwydiannol wedi golygu bod gwahanol safleoedd yr Amgueddfa ar draws Cymru wedi cau ar wahanol adegau ers i'r staff ddechrau streicio fis Ebrill.

Pleidleisiodd aelodau'r undeb i dderbyn cynnig yr Amgueddfa, wedi i Lywodraeth Cymru gynnig cefnogaeth ariannol ychwanegol.

Yr unig amgueddfa i barhau ar agor drwy'r anghydfod oedd Amgueddfa y Lleng Rufeinig yng Nghaerllion.

Anghydfod ar ben

Meddai David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru: "Rwy'n falch iawn ein bod wedi dod i gytundeb â PCS, fel gweddill ein hundebau llafur, ar gael gwared ar y taliadau premiwm, a bod yr anghydfod nawr ar ben.

"Hoffwn ddiolch yn bersonol i'n hymwelwyr am eu hamynedd yn ystod y cyfnod hwn. Rwy'n edrych ymlaen at allu cynnig profiad amgueddfa gwerth chweil i drigolion Cymru a thu hwnt."