30 mlynedd o argyfwng

Yn barod am y galwadau brys
Image caption Yn barod am y galwadau brys

Mae staff ysbyty Holby City wedi bod yn ymateb i alwadau brys ers 30 mlynedd. Mae 1,000 o benodau wedi eu darlledu o'r gyfres ddrama ers iddi hi ymddangos gyntaf yn 1986. I nodi'r garreg filltir arwyddocaol yn hanes un o gynhyrchiadau mwyaf poblogaidd BBC Cymru, dyma i chi olwg tu ôl i'r llenni. 'Dyn ni'n addo does dim gormod o waed! Cafodd y lluniau eu tynnu gan Emyr Young:


Image caption Uned Ddamweiniau enwoca'r byd teledu
Image caption Mae hi'n dawel yma heddiw, ond am ba hyd?
Image caption Mae angen bod yn ddiogel bob amser
Image caption Fel arfer mae hi'n brysur iawn tu hwnt i'r gwydr
Image caption Does gan nyrsys Casualty ddim llawer o amser i gael paned!
Image caption Mae pob manylyn yn ei le gan gynnwys yr hysbysfwrdd
Image caption Ar frys? Dilynwch yr arwydd coch!
Image caption Mae angen diod cryf ar rai o'r nyrsys ar ôl diwrnod caled o waith yn yr Uned Ddamweiniau
Image caption Cynllun manwl o adrannau ysbyty Holby City
Image caption Ddim yn aml y gwelwn ni wely gwag yn yr adran hon!
Image caption Mae stafell orffwys y staff yn weddol daclus - maen nhw'n rhy brysur yn trin y cleifion
Image caption Mae'r goleuadau yn ein hatgoffa mai ar set cyfres deledu yr ydyn ni mewn gwirionedd
Image caption Pwy sydd nesaf i weld y meddyg?
Image caption Mae hyd yn oed y ffeiliau wedi eu labelu'n gywir
Image caption I fan hyn mae'r cleifion yn dod ar ôl eu llawdriniaethau
Image caption Yn barod am y claf nesaf
Image caption Mae'n rhaid i'r anafiadau a'r triniaethau edrych yn realistig
Image caption Dydy'r claf yma ddim yn edrych yn dda o gwbl
Image caption Mae'r ambiwlans ar ei ffordd!
Image caption Swyddfa pwy yw hon?

Casualty, BBC One Wales, pob nos Sadwrn, 21:25