30 mlynedd o argyfwng

Published
image captionYn barod am y galwadau brys

Mae staff ysbyty Holby City wedi bod yn ymateb i alwadau brys ers 30 mlynedd. Mae 1,000 o benodau wedi eu darlledu o'r gyfres ddrama ers iddi hi ymddangos gyntaf yn 1986. I nodi'r garreg filltir arwyddocaol yn hanes un o gynhyrchiadau mwyaf poblogaidd BBC Cymru, dyma i chi olwg tu ôl i'r llenni. 'Dyn ni'n addo does dim gormod o waed! Cafodd y lluniau eu tynnu gan Emyr Young:

image captionUned Ddamweiniau enwoca'r byd teledu
image captionMae hi'n dawel yma heddiw, ond am ba hyd?
image captionMae angen bod yn ddiogel bob amser
image captionFel arfer mae hi'n brysur iawn tu hwnt i'r gwydr
image captionDoes gan nyrsys Casualty ddim llawer o amser i gael paned!
image captionMae pob manylyn yn ei le gan gynnwys yr hysbysfwrdd
image captionAr frys? Dilynwch yr arwydd coch!
image captionMae angen diod cryf ar rai o'r nyrsys ar ôl diwrnod caled o waith yn yr Uned Ddamweiniau
image captionCynllun manwl o adrannau ysbyty Holby City
image captionDdim yn aml y gwelwn ni wely gwag yn yr adran hon!
image captionMae stafell orffwys y staff yn weddol daclus - maen nhw'n rhy brysur yn trin y cleifion
image captionMae'r goleuadau yn ein hatgoffa mai ar set cyfres deledu yr ydyn ni mewn gwirionedd
image captionPwy sydd nesaf i weld y meddyg?
image captionMae hyd yn oed y ffeiliau wedi eu labelu'n gywir
image captionI fan hyn mae'r cleifion yn dod ar ôl eu llawdriniaethau
image captionYn barod am y claf nesaf
image captionMae'n rhaid i'r anafiadau a'r triniaethau edrych yn realistig
image captionDydy'r claf yma ddim yn edrych yn dda o gwbl
image captionMae'r ambiwlans ar ei ffordd!
image captionSwyddfa pwy yw hon?

Casualty, BBC One Wales, pob nos Sadwrn, 21:25