30 mlynedd o argyfwng

  • Cyhoeddwyd
Yn barod am y galwadau brys
Disgrifiad o’r llun,
Yn barod am y galwadau brys

Mae staff ysbyty Holby City wedi bod yn ymateb i alwadau brys ers 30 mlynedd. Mae 1,000 o benodau wedi eu darlledu o'r gyfres ddrama ers iddi hi ymddangos gyntaf yn 1986. I nodi'r garreg filltir arwyddocaol yn hanes un o gynhyrchiadau mwyaf poblogaidd BBC Cymru, dyma i chi olwg tu ôl i'r llenni. 'Dyn ni'n addo does dim gormod o waed! Cafodd y lluniau eu tynnu gan Emyr Young:

Disgrifiad o’r llun,
Uned Ddamweiniau enwoca'r byd teledu
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi'n dawel yma heddiw, ond am ba hyd?
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen bod yn ddiogel bob amser
Disgrifiad o’r llun,
Fel arfer mae hi'n brysur iawn tu hwnt i'r gwydr
Disgrifiad o’r llun,
Does gan nyrsys Casualty ddim llawer o amser i gael paned!
Disgrifiad o’r llun,
Mae pob manylyn yn ei le gan gynnwys yr hysbysfwrdd
Disgrifiad o’r llun,
Ar frys? Dilynwch yr arwydd coch!
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen diod cryf ar rai o'r nyrsys ar ôl diwrnod caled o waith yn yr Uned Ddamweiniau
Disgrifiad o’r llun,
Cynllun manwl o adrannau ysbyty Holby City
Disgrifiad o’r llun,
Ddim yn aml y gwelwn ni wely gwag yn yr adran hon!
Disgrifiad o’r llun,
Mae stafell orffwys y staff yn weddol daclus - maen nhw'n rhy brysur yn trin y cleifion
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r goleuadau yn ein hatgoffa mai ar set cyfres deledu yr ydyn ni mewn gwirionedd
Disgrifiad o’r llun,
Pwy sydd nesaf i weld y meddyg?
Disgrifiad o’r llun,
Mae hyd yn oed y ffeiliau wedi eu labelu'n gywir
Disgrifiad o’r llun,
I fan hyn mae'r cleifion yn dod ar ôl eu llawdriniaethau
Disgrifiad o’r llun,
Yn barod am y claf nesaf
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n rhaid i'r anafiadau a'r triniaethau edrych yn realistig
Disgrifiad o’r llun,
Dydy'r claf yma ddim yn edrych yn dda o gwbl
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ambiwlans ar ei ffordd!
Disgrifiad o’r llun,
Swyddfa pwy yw hon?

Casualty, BBC One Wales, pob nos Sadwrn, 21:25