Angen sicrhau'r 'fargen orau bosib' wedi'r refferendwm

  • Cyhoeddwyd
drakeford
Disgrifiad o’r llun,
Bydd toriad i gyllideb Cymru'n cael "effaith wirioneddol" ar y wlad, meddai Mark Drakeford

Mae Ysgrifennydd Cyllid Cymru wedi mynnu bod yn rhaid i Gymru gael y "fargen orau bosib" yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Mark Drakeford y bydd yn gwneud popeth o fewn ei allu i sicrhau nad yw Cymru'n "colli ceiniog" wedi'r refferendwm.

Ychwanegodd hefyd bod angen i Lywodraeth y Deyrnas Unedig warantu'r holl arian sy'n dod i Gymru o'r undeb ar hyn o bryd.

Mae Cymru'n derbyn £1.8bn o Nawdd Strwythurol Ewropeaidd rhwng 2014-2020.

Yn ôl Mr Drakeford, bydd toriadau i gyllideb Cymru'n cael "effaith wirioneddol" ar strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer swyddi a thwf.

'Elwa'n ariannol'

Dywedodd: "Mae Cymru'n elwa'n ariannol o'r Undeb Ewropeaidd.

"Mae'r miliynau o bunnoedd o arian Ewropeaidd sy'n dod i Gymru'n helpu pobl i gael gwaith a hyfforddiant; yn cefnogi busnesau; yn ysgogi arloesi ac yn helpu i adfywio cymunedau.

"Rhaid i Lywodraeth y Deyrnas Unedig warantu na fydd Cymru ar ei cholled wrth adael yr Undeb Ewropeaidd."

Ychwanegodd Mr Drakeford mai'r flaenoriaeth yw cael eglurhad gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ynghylch gadael yr undeb a "sut y bydd yn gwneud yn iawn am golli'r arian Ewropeaidd sylweddol y mae Cymru yn ei dderbyn ar hyn o bryd, yn arbennig ar gyfer y rhannau mwyaf anghenus o Gymru".

Ychwanegodd: "Rhaid i Gymru fod yn rhan o'r trafodaethau hyn er mwyn i ni gael y fargen orau bosib.

"Mae hyn yn cynnwys yr angen i Lywodraeth y DU ddiwygio'r hen fformiwla Barnett ar frys er mwyn sicrhau system ariannu decach i Gymru, gan ystyried yr anghenion sy'n codi wrth adael yr Undeb Ewropeaidd."